Najszybsi w kategorii szosa open; od lewej: Adam Gawlik (2), Michał Kostuch (1), Andrzej Jarosz (3)