Agnieszka Żurek m.in. z Waldemarem Pawlakiem, prezesem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej