O funkcję gospodarza wsi ubiegał się też Tomasz Trela.