Niedziela, 18.08.2019
Opis ze strony internetowej Sióstr Służebiczek: „Kaplica dł. 8,26m; szer. 5,63; wys. 4,13m. Pierwsza Msza Święta w kaplicy Domu Macierzystego została odprawiona w dniu 27 III 1887. Kilka miesięcy później zezwolenie na przechowywanie w niej Sanctissimum. Hr. Raczyńscy zauważyli cześć dla Niepokalanej Matki Boga w Zgromadzeniu i zakupili dla ołtarza wybudowanej siostrom kaplicy statuę Niepokalanej Panny. Sprowadzili ją z Tyrolu w drugiej połowie XIX w. Statua ma wysokość 114cm, rzeźbiona w drewnie. Ze względu na łaski, które ludzie sobie wypraszali przed tą figurą od 1902 r. zaczęto je spisywać. W 1932 r. przeniesiono figurę ze starej kaplicy do nowo wybudowanego kościoła klasztornego w Dębicy – znana jako „łaskami słynąca. Odtąd miejscem modlitwy sióstr służebniczek był kościół klasztorny, a kapliczka stała się miejscem, gdzie przechowywano i modlono się za zmarłe siostry. Kapliczka ta jest miejscem kultu Ojca Założyciela, Bł. Edmunda Bojanowskiego. Przywrócono jej pierwotną polichromię, natomiast w nowo wykonanym ołtarzu umieszczono obraz Bł. Edmunda Bojanowskiego i jego relikwie. Na jednej ze ścian znajdują się obrazy Fundatorów Karola i Karoliny Raczyńskich. opr. s. M. Agnieszka Skrzypek