Niedziela, 18.08.2019
Według moich informacji przed wojną w tym domu mieszkał fotograf p. Dębicki. Wysłał w niedzielę ucznia na ul. Kolejową, który tam robił zdjęcia. Wywołane wystawiał na ganku i zainteresowani mogli je kupić.