Swoją pracę pokazują dzieci z Przedszkola Tęczowa Kraina w Pustyni.