Niedziela, 22.09.2019
Sytuację na ul. Chopina monitorowali strażnicy miejscy oraz wiceburmistrzowie Jerzy Sieradzki i Maciej Małozięć.

Sytuację na ul. Chopina monitorowali strażnicy miejscy oraz wiceburmistrzowie Jerzy Sieradzki i Maciej Małozięć.