Sytuację na ul. Chopina monitorowali strażnicy miejscy oraz wiceburmistrzowie…

Sytuację na ul. Chopina monitorowali strażnicy miejscy oraz wiceburmistrzowie Jerzy Sieradzki i Maciej Małozięć.