Miss Mielca 2017

Miss Mielca 2017

Bogdan Rojkowicz - prezes Agencji Wydawniczo-Reklamowej Korso i przewodniczący jury.