Człowiek Roku Obserwatora Lokalnego 2016

Człowiek Roku Obserwatora Lokalnego 2016

Od lewej: Robert Mucha - wójt gminy Jodłowa, Marek Rączka - wójt gminy Żyraków, Marek Mikrut - wicewójt gminy Dębica, Mateusz Pasek - wicestarosta dębicki, Wiesława Lada - radny Sejmiku Samorządowego.