Człowiek Roku Obserwatora Lokalnego 2016

Człowiek Roku Obserwatora Lokalnego 2016

Od prawej: Stanisław Czapla - wolontariusz świetlicy Iskierka, Sławomir Stolarczyk - prezes OSP Chotowa, Łukasz Gajewski - naczelnik OSP Chotowa, Mirosław Perz - sekretarz gminy Czarna.