Człowiek Roku Obserwatora Lokalnego 2016

Człowiek Roku Obserwatora Lokalnego 2016

Od lewej: Elżbieta Zydroń, Paweł Zydroń, Joanna Rżany, Andrzej Rżany, Aleksander Truszczyński (Człowiek Roku OL 2015, prezes zarządu Tikkurila Polska SA)