Człowiek Roku Obserwatora Lokalnego 2016

Człowiek Roku Obserwatora Lokalnego 2016

Laury Czytelników wręczała Joanna Głogowska; na zdjęciu odbiera go Dominika Migoń, która wygrała w kategorii kultura.