Człowiek Roku Obserwatora Lokalnego 2016

Człowiek Roku Obserwatora Lokalnego 2016

Agnieszka Majba-Pochwat (pierwsza z prawej), Ryszard Pajura (pierwszy z lewej) oraz zdobywcy Laurów Czytelników; od lewej: Dominika Migoń, Justyna Dziedzic, Zbigniew Nosal, Agata Żmuda, Mateusz Pasek, Paweł Zydroń.