Człowiek Roku Obserwatora Lokalnego 2016

Człowiek Roku Obserwatora Lokalnego 2016

Od lewej: Elżbieta Furgał, Lucyna Samborska (Człowiek Roku OL 2011), Lidia Lula (Człowiek Roku OL 2012), Agata Wiater, Karina Wiater.