Regulamin publikacji ogłoszen w Obserwatorze Lokalnym oraz na portalu debica24.eu

REGULAMIN ZAMIESZCZANIA OGŁOSZEŃ DROBNYCH w Obserwatorze Lokalnym

 

I. OGŁOSZENIA DROBNE

1. Cena ogłoszenia drobnego uzależniona jest od liczby słów.

- Cena jednego ogłoszenia do 10 słów 6,20 zł brutto. Każde następne słowo powyżej 10 – 0,90 zł brutto

- Cena jednego ogłoszenia wyróżnionego kolorem czcionki – dopłata 100 %

- Cena jednego ogłoszenia wyróżnionego grubością czcionki – dopłata 100 %

 

2. Rabaty:

 a) 5 % - przy zamówieniu ogłoszenia na 3 kolejne miesiące (13 emisji)

 b) 15 % - przy zamówieniu ogłoszenia na 6 miesięcy (26 emisji)

 c) 30% - przy zamówieniu ogłoszenia na 12 miesięcy (52 emisje)

 

Ogłoszenia drobne będą publikowane na wyodrębnionych stronach Obserwatora Lokalnego

 

II. NEKROLOGI w Obserwatorze Lokalnym

1. Za nekrolog prasowy uważa się informację o śmierci lub podziękowanie związane z uroczystościami żałobnymi.

2. Ceny nekrologów w zależności od wielkości:

            2.1.      67,00 zł brutto (99 mm x 64 mm)

            2.2.      92,00 zł brutto (99 mm x 102 mm)

            2.3.      123,00 zł brutto (99 mm x 136 mm)

            2.4.      136,00 zł brutto (150 mm x 102 mm)

3. Forma graficzna nekrologu jest ustalana przez wydawcę gazety i nie podlega zmianom.

4. Klient może zamówić nekrolog prasowy w innej formie, niż ustalił to wydawca. Cena takiego nekrologu będzie odpowiadać cenie płatnego ogłoszenia graficznego (wg cennika reklam).

5.Nie przewiduje się rabatów.

 

Ogłoszenie drobne opublikowane w Obserwatorze Lokalnym można zamieścić również na stronie internetowej www.debica24.eu w zakładce ogłoszenia. Ogłoszenie czarno-białe - dopłata 3,10 zł brutto (pakiet do 10 słów). Ogłoszenie wyróżnione kolorem (np. czerwonym) - dopłata 5,00 zł brutto (pakiet do 10 słów). Przekierowanie na stronę www - dopłata 6,00 zł brutto za tydzień.

 

WYDAWCA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO NIE PRZYJĘCIA DO PUBLIKACJI OGŁOSZEŃ SPRZECZNYCH Z PRZEPISAMI PRAWA I Z NORMAMI WSPÓŁŻYCIA SPOŁECZNEGO LUB POWYŻSZYM REGULAMINEM.

 

OPŁATĘ ZA ZAMIESZCZENIE ANONSÓW, O KTÓRYCH MOWA W POWYŻSZYM REGULAMINIE NALEŻY WNIEŚĆ PRZED ICH OPUBLIKOWANIEM.

Usługi PŁATNOŚCI przeprowadzane są za pośrednictwem platformy Przelewy24.pl. Usługa dodania ogłoszenia Premium zostanie aktywowana tylko w przypadku potwierdzenia przez system Przelewy24.pl procesu dokonania płatności. Czas akceptacji może trwać do 48 godzin w dni robocze. W pozostałych kwestiach dotyczących obsługi płatności, obowiązują regulaminy:

 

Podmiotem świadczącym Usługę na rzecz Użytkowników jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usługi przez Usługodawcę, w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia nieprawidłowości.

Reklamacje należy składać za pomocą korespondencji elektronicznej (e-mail) na adres: [email protected]

Reklamacja powinna zawierać oznaczenie Użytkownika w sposób umożliwiający jego identyfikację i adres zwrotny oraz dokładny opis przedmiotu reklamacji.

Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres elektroniczny e-mail przez niego podany.

 

Wszystkie ogłoszenia na wydanie wtorkowe Obserwatora Lokalnego przyjmowane są do poprzedzającego piątku do godz. 14:00.