Regulamin publikacji wpisów firmowych na portalu debica24.eu

Regulamin świadczenia usługi Wpisy firmowe Premium - Katalog firm

1. W polu "Opis firmy" nie należy wpisywać danych kontaktowych. Jeżeli takie się pojawią, to administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia tych treści.
Dane należy wpisywać tylko w zakładce - Dane kontaktowe. W pozostałych kwestiach obowiązuje regulamin serwisu debica24.eu.

2. Wpis firmowy Premium może zostać poprawnie dodany do Katalogu Firm w serwisie debica24.eu tylko wtedy gdy zostaną poprawnie wypełnione wszystkie pola formularza.
W przypadku niewypełnienia wszystkich pól, a także niedokonania płatności, wpis Premium do Katalogu Firm nie zostanie dodany.

3. Usługi PŁATNOŚCI przeprowadzane są za pośrednictwem platformy Przelewy24.pl. Usługa dodania wpisu firmowego Premium zostanie aktywowana tylko w przypadku potwierdzenia przez system Przelewy24.pl procesu dokonania płatności. Czas akceptacji może trwać do 48 godzin w dni robocze. W pozostałych kwestiach dotyczących obsługi płatności, obowiązują regulaminy:

 

4. Wpisy firmowe Premium publikowane są po zaksięgowaniu wpłaty:

  • Wpis firmowy publikowany na okres 1/2 roku – 55 zł brutto (w tym 23% VAT)
  • Wpis firmowy publikowany na okres 1 roku – 85 zł brutto (w tym 23% VAT)
  • Wpis firmowy publikowany na okres 2 lat – 180 zł brutto (w tym 23% VAT)

5. Podmiotem świadczącym Usługę na rzecz Użytkowników jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

6. Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usługi przez Usługodawcę, w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia nieprawidłowości.

7. Reklamacje należy składać za pomocą korespondencji elektronicznej (e-mail) na adres: [email protected]

8. Reklamacja powinna zawierać oznaczenie Użytkownika w sposób umożliwiający jego identyfikację i adres zwrotny oraz dokładny opis przedmiotu reklamacji.

9. Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres elektroniczny e-mail przez niego podany.

10. Sprzedający usługę: Agencja Wydawnicza Agard Ryszard Pajura, 39-200 Dębica, ul. Zeromskiego 10. Regon 850042782, NIP 8721077824.

11. Faktura za usługę Premium w formie PDF zostanie przesłana na adres e-mail podany w formularzu „Darmowe czy Premium” w zakładce Premium, w terminie 7 dni od daty zaksięgowania płatności.

12. Gdy wpis firmowy Premium nie jest aktywny przez 48 godzin (w dni robocze) od daty dodania pomimo poprawnego wypełnienia formularza i dokonania płatności, prosimy o kontakt z [email protected], celem złożenia reklamacji. Reklamacja zostanie rozpatrzona do 14 dni roboczych.