Zdecydują o wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Dębickiego

  • 15.06.2021, 12:52
  • Tomasz Ratuszniak
Zdecydują o wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Dębickiego fot. Starostwo Powiatowe.
Na czwartek 17 czerwca przewodniczący Michał Maziarka zwołał XXXI sesję Rady Powiatu Dębickiego. Sesja rozpocznie się o godz. 12:30 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego przy ul. Parkowej 28. Śledzić ją będzie można online na kanale starostwa w serwisie YouTube.

Poniżej porządek obrad sesji:

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.


II. Rozpatrzenie i debata nad Raportem o stanie Powiatu Dębickiego za 2020 r.
1. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu Dębickiego.


III. Procedura absolutoryjna:
1. rozpatrzenie sprawozdania finansowego Powiatu Dębickiego za 2020 r.
2. rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Dębickiego za 2020 r.
3. informacja o stanie mienia powiatu.
4. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Dębickiego za 2020 r.
5. przedstawienie opinii komisji stałych Rady Powiatu Dębickiego o sprawozdaniu finansowym, sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Dębickiego za 2020 r. i informacji o stanie mienia powiatu.
6. złożenie przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu Dębickiego wniosku w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Dębickiego z tytułu wykonania budżetu Powiatu Dębickiego za 2020 r.
7. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Dębickiego w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Dębickiego z tytułu wykonania budżetu Powiatu Dębickiego za 2020 rok.
8. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Dębickiego za 2020 rok.
9. podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Dębickiego.

IV. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał Rady Powiatu Dębickiego w sprawie:
1. przyjęcia Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego oraz Programu zwiększenia dostępności i zmniejszenia nierówności w dostępie do różnych form Środowiskowej Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej na lata 2021-2022,
2. zmiany Uchwały nr XXIX.231.2021 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej realizowanych przez Powiat Dębicki w 2021 roku i wysokości środków PFRON przeznaczonych na te zadania,
3. przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 7 Specjalnej w Dębicy w Zespole Szkół Specjalnych w Dębicy poprzez utworzenie dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych szkoły, przy ul. Parkowej 1A w Dębicy,
4. przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Dębicy w Zespole Szkół Specjalnych w Dębicy poprzez utworzenie dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych szkoły, przy ul. Parkowej 1A w Dębicy,
5. zmiany Uchwały Nr XXVI.205.2020 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 29 grudnia 2020 r. dotyczącej powierzenia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Dębickiego z zakresu dróg publicznych Gminie Czarna,
6. powierzenia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Dębickiego z zakresu dróg publicznych Gminie Żyraków,
7. powierzenia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Dębickiego z zakresu dróg publicznych Gminie Żyraków,
8. przekazania Gminie Brzostek zadania zarządzania przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągach dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Brzostek,
9. wprowadzenia zmiany w Uchwale Budżetowej Powiatu Dębickiego na 2021 rok,
10. zaciągnięcia zobowiązania finansowego na poczet środków na 2022 r.,
11. wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Dębickiego na lata 2021 – 2032,

V. Sprawozdanie o realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej w Dębicy i stanie bezpieczeństwa sanitarno – weterynaryjnego na terenie Powiatu Dębickiego w 2020 r.

VI. Informacja o stanie zabezpieczenia przeciwpożarowego Powiatu Dębickiego za 2020 r.

VII. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2020 rok dla Powiatu Dębickiego.

VIII. Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Dębickim w 2020 r.

IX. Sprawozdanie Starosty z działań Zarządu Powiatu oraz z realizacji uchwał i wniosków w okresie pomiędzy sesjami.

X. Wnioski i oświadczenia radnych.

XI. Interpelacje i zapytania radnych.

XII. Sprawy różne.

XIII. Zamknięcie sesji.

Przeczytaj również: Budowę skateparku rozpoczną jeszcze w tym roku

Tomasz Ratuszniak

Podziel się:

Oceń:


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu www.debica24.eu. Agencja Wydawnicza Agard z siedzibą w 39-200 Dębica, ul. Żeromskiego 10 jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Pozostałe