Sprawdź, jakie masz szanse, by dostać się do wymarzonej klasy

  • 25.06.2019, 09:24
  • Janusz Grajcar
Sprawdź, jakie masz szanse, by dostać się do wymarzonej klasy
Tylko najlepsi absolwenci szkół podstawowych i gimnazjów dostaną się do klasy biologiczno-chemicznej w II LO lub na informatykę do ZS nr 2 w Dębicy. To dwa najbardziej oblegane kierunki w szkołach średnich. Te przygotowały jednak na tyle miejsc, by wszyscy biorący udział w naborze elektronicznym mogli kontynuować naukę w powiecie dębickim. O tym, kto i do jakiej szkoły został przyjęty, uczniowie dowiedzą się 12 lipca.

Tak wybierają absolwenci klas ósmych

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W DĘBICY - 180 miejsc, 512 chętnych, 136 pierwszy wybór

oddział mat-fiz - 15 miejsc, 175 chętnych, 9 pierwszy wybór
oddział mat-inf - 15 miejsc, 160 chętnych, 7 pierwszy wybór
oddział pol-hist - 30 miejsc, 171 chętnych, 13 pierwszy wybór
oddział pol-biol - 15 miejsc, 236 chętnych, 16 pierwszy wybór
oddział pol-ang - 15 miejsc, 174 chętnych, 14 pierwszy wybór
oddział ang-geo - 30 miejsc, 219 chętnych, 21 pierwszy wybór
oddział biol-chem - 30 miejsc, 218 chętnych, 36 pierwszy wybór
oddział mat-ang - 15 miejsc, 167 chętnych, 7 pierwszy wybór
oddział mat-geo - 15 miejsc, 169 chętnych, 13 pierwszy wybór
 

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W DĘBICY - 120 miejsc, 374 chętnych, 225 pierwszy wybór

oddział mat-fiz - 30 miejsc, 167 chętnych, 51 pierwszy wybór
oddział biol-chem - 30 miejsc- 195 chętnych, 77 pierwszy wybór
oddział ang-geo - 30 miejsc, 202 chętnych, 45 pierwszy wybór
oddział pol-biol - 15 miejsc, 174 chętnych, 23 pierwszy wybór
oddział pol-hist - 15 miejsc, 147 chętnych, 29 pierwszy wybór
 

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1 W DĘBICY

Branżowa Szkoła I Stopnia - 90 miejsc, 148 chętnych, 31 pierwszy wybór
oddział wielozawodowy - 60 miejsc, 97 chętnych, 13 pierwszy wybór
mechanik pojazdów samochodowych - 10 miejsc, 73 chętnych, 12 pierwszy wybór
monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie - 10 miejsc, 38 chętnych, 4 pierwszy wybór
operator obrabiarek skrawających - 10 miejsc, 27 chętnych, 2 pierwszy wybór

Technikum - 180 miejsc, 301 chętnych, 88 pierwszy wybór
technik pojazdów samochodowych - 30 miejsc, 89 chętnych, 25 pierwszy wybór
technik mechatronik - 30 miejsc, 111 chętnych, 19 pierwszy wybór
Technik grafiki i poligrafii cyfrowej - 15 miejsc, 99 chętnych, 8 pierwszy wybór
technik elektryk - 15 miejsc, 101 chętnych, 7 pierwszy wybór
technik budownictwa - 15 miejsc, 70 chętnych, 8 pierwszy wybór
Technik teleinformatyk - 15 miejsc, 94 chętnych, 2 pierwszy wybór
Technik przemysłu mody - 15 miejsc, 43 chętnych, 7 pierwszy wybór
Technik mechanik - 15 miejsc, 64 chętnych, 4 pierwszy wybór
Technik informatyk - 30 miejsc, 134 chętnych, 8 pierwszy wybór

Liceum Ogólnokształcące
klasa sportowa - 30 miejsc, 5 chętnych, 2 pierwszy wybór

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W DĘBICY

Liceum Ogólnokształcące - 120 miejsc, 468 chętnych, 121 pierwszy wybór
oddział politechniczny - 30 miejsc, 186 chętnych, 17 pierwszy wybór
oddział geo-jęz - 30 miejsc, 282 chętnych, 38 pierwszy wybór
oddział humanistyczny - 30 miejsc, 247 chętnych, 36 pierwszy wybór
oddział biol-chem - 30 miejsc, 228 chętnych, 30 pierwszy wybór

Technikum - 120 miejsc, 313 chętnych, 187 pierwszy wybór
technik informatyk - 45 miejsc, 248 chętnych, 119 pierwszy wybór
technik teleinformatyk - 15 miejsc, 172 chętnych, 11 pierwszy wybór
technik elektronik - 30 miejsc, 184 chętnych, 33 pierwszy wybór
technik elektryk - 30 miejsc, 159 chętnych, 24 pierwszy wybór
 

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4 W DĘBICY

Branżowa Szkoła I Stopnia
klasa wielozawodowa - 60 miejsc, 135 chętnych, 49 pierwszy wybór

Technikum - 60 miejsc, 270 chętnych, 62 pierwszy wybór
technik usług fryzjerskich - 15 miejsc, 74 chętnych, 14 pierwszy wybór
technik informatyk - 15 miejsc, 127 chętnych, 17 pierwszy wybór
technik logistyk - 15 miejsc, 130 chętnych, 19 pierwszy wybór
technik spedytor - 15 miejsc, 122 chętnych, 12 pierwszy wybór

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W DĘBICY

Technikum - 150 miejsc, 437 chętnych, 189 pierwszy wybór
technik ekonomista - 30 miejsc, 195 chętnych, 32 pierwszy wybór
Technik rachunkowości - 30 miejsc, 159 chętnych, 24 pierwszy wybór
technik handlowiec - 30 miejsc, 219 chętnych, 31 pierwszy wybór
technik żywienia i usług gastronomicznych - 30 miejsc, 226 chętnych, 50 pierwszy wybór
technik reklamy - 30 miejsc, 246 chętnych, 52 pierwszy wybór

Liceum Ogólnokształcące - 90 miejsc, 192 chętnych, 31 pierwszy wybór
oddział mat-geo - 30 miejsc, 98 chętnych, 5 pierwszy wybór
oddział mat-fiz - 30 miejsc, 56 chętnych, 5 pierwszy wybór
oddział pol-wos - 30 miejsc, 141 chętnych, 21 pierwszy wybór

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ W BRZOSTKU

Branżowa Szkoła I Stopnia - 35 miejsc, 64 chętnych, 21 pierwszy wybór
cukiernik - 15 miejsc, 19 chętnych, 6 pierwszy wybór
mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych - 20 miejsc, 49 chętnych, 15 pierwszy wybór

Technikum - 64 miejsc, 84 chętnych, 34 pierwszy wybór
technik architektury krajobrazu - 20 miejsc, 22 chętnych, 5 pierwszy wybór
technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki) - 24 miejsc, 34 chętnych, 17 pierwszy wybór
technik żywienia i usług gastronomicznych - 20 miejsc, 43 chętnych, 12 pierwszy wybór
 

ZESPÓŁ SZKÓŁ W JODŁOWEJ

Branżowa Szkoła I Stopnia
wielozawodowa - 30 miejsc, 8 chętnych, 5 pierwszy wybór

Liceum Ogólnokształcącego - 30 miejsc, 35 chętnych, 20 pierwszy wybór
profil społeczny (geo, wos, hist) - 10 miejsc, 22 chętnych, 13 pierwszy wybór
profil medyczny (biol, chem, j.ang) - 10 miejsc, 11 chętnych, 3 pierwszy wybór
profil politechniczny (mat, inf, j.ang) - 10 miejsc, 14 chętnych, 4 pierwszy wybór
 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W PILŹNIE  - 30 miejsc, 43 chętnych, 13 pierwszy wybór
oddział j. pol-hist/j. ang-geo - 15 miejsc, 34 chętnych, 10 pierwszy wybór
oddział mat-geo-inf/biol-chem - 15 miejsc, 11 chętnych, 3 pierwszy wybór
 

RZEMIEŚLNICZA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W PILŹNIE
oddziały wielozawodowe - 90 miejsc, 73 chętnych, 49 pierwszy wybór


ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH W PUSTKOWIE OSIEDLU

Liceum Ogólnokształcące - 30 miejsc, 43 chętnych, 24 pierwszy wybór
cyberbezpieczeństwo - 0 miejsc (po zmianie, poprzednio było 15), 13 chętnych, 1 pierwszy wybór
edukacja mundurowa - obrona terytorialna - 15 miejsc, 41 chętnych, 23 pierwszy wybór

Technikum - 60 miejsc, 58 chętnych, 15 pierwszy wybór
technik hotelarstwa - 15 miejsc, 32 chętnych, 7 pierwszy wybór
technik informatyk - 15 miejsc, 15 chętnych, 5 pierwszy wybór
technik żywienia i usług gastronomicznych - 30 miejsc, 34 chętnych, 3 pierwszy wybór
 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W DĘBICY ZDZ W RZESZOWIE - 140 miejsc, 53 chętnych, 16 pierwszy wybór

 

Tak wybierają absolwenci gimnazjów

 

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W DĘBICY - 180 miejsc, 466 chętnych, 164 pierwszy wybór

profil mat-fiz - 15 miejsc, 152 chętnych, 13 pierwszy wybór
profil mat-inf - 15 miejsc, 118 chętnych, 4 pierwszy wybór
profil pol-hist - 30 miejsc, 174 chętnych, 18 pierwszy wybór
profil pol-biol - 15 miejsc, 205 chętnych, 26 pierwszy wybór
profil pol-ang - 15 miejsc, 183 chętnych, 18 pierwszy wybór
profil ang-geo - 30 miejsc, 233 chętnych, 32 pierwszy wybór
profil biol-chem - 30 miejsc, 160 chętnych, 28 pierwszy wybór
profil mat-geo - 15 miejsc, 149 chętnych, 9 pierwszy wybór
profil mat-ang - 15 miejsc, 179 chętnych, 16 pierwszy wybór
 

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W DĘBICY - 120 miejsc, 354 chętnych, 183 pierwszy wybór

profil mat-fiz - 30 miejsc, 179 chętnych, 44 pierwszy wybór
profil biol-chem - 30 miejsc, 146 chętnych, 47 pierwszy wybór
profil geo-j.ang - 30 miejsc, 211 chętnych, 42 pierwszy wybór
profil j.pol-biol - 15 miejsc, 155 chętnych, 19 pierwszy wybór
profil j.pol-hist - 15 miejsc, 147 chętnych, 31 pierwszy wybór
 

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1 W DĘBICY

Branżowa Szkoła I Stopnia - 90 miejsc, 108 chętnych, 20 pierwszy wybór
klasa wielozawodowa - 60 miejsc, 59 chętnych, 7 pierwszy wybór
mechanik pojazdów samochodowych - 10 miejsc, 70 chętnych, 9 pierwszy wybór
monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie - 10 miejsc, 34 chętnych, 3 pierwszy wybór
krawiec - 10 miejsc, 1 chętnych, 1 pierwszy wybór

Technikum - 180 miejsc, 310 chętnych, 126 pierwszy wybór
technik pojazdów samochodowych - 30 miejsc, 121 chętnych, 35 pierwszy wybór
technik mechatronik - 30 miejsc, 122 chętnych, 19 pierwszy wybór
technik grafiki i poligrafii cyfrowej - 15 miejsc, 98 chętnych, 12 pierwszy wybór
technik elektryk  - 15 miejsc, 118 chętnych, 13 pierwszy wybór
technik budownictwa - 15 miejsc, 84 chętnych, 23 pierwszy wybór
technik teleinformatyk - 15 miejsc, 90 chętnych, 6 pierwszy wybór
technik przemysłu mody - 15 miejsc, 39 chętnych, 4 pierwszy wybór
technik mechanik - 15 miejsc, 76 chętnych, 1 pierwszy wybór
technik informatyk - 30 miejsc, 116 chętnych, 13 pierwszy wybór

Liceum Ogólnokształcące - 60 miejsc, 28 chętnych, 5 pierwszy wybór
klasa sportowa - 30 miejsc, 2 chętnych, 0 pierwszy wybór
druk artystyczny i animacja komputerowa - 15 miejsc, 13 chętnych, 2 pierwszy wybór
klasa prawniczo-humanistyczna - 15 miejsc, 22 chętnych, 3 pierwszy wybór
 

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W DĘBICY

Technikum - 120 miejsc, 302 chętnych, 177 pierwszy wybór
informatyk - 45 miejsc, 240 chętnych, 117 pierwszy wybór
teleinformatyk - 15 miejsc, 190 chętnych, 16 pierwszy wybór
elektronik - 30 miejsc, 167 chętnych, 20 pierwszy wybór
elektryk - 30 miejsc, 155 chętnych, 24 pierwszy wybór

Liceum Ogólnokształcące - 120 miejsc, 452 chętnych, 110 pierwszy wybór
politechniczna - 30 miejsc, 189 chętnych, 19 pierwszy wybór
geograficzno-językowa - 30 miejsc, 281 chętnych, 49 pierwszy wybór
humanistyczna - 30 miejsc, 237 chętnych, 27 pierwszy wybór
biologiczno-chemiczna - 30 miejsc, 195 chętnych, 15 pierwszy wybór
 

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4 W DĘBICY

Branżowa Szkoła I Stopnia
klasa wielozawodowa - 60 miejsc, 120 chętnych, 56 pierwszy wybór

Technikum - 60 miejsc, 200 chętnych, 44 pierwszy wybór
technik usług fryzjerskich - 15 miejsc, 48 chętnych, 10 pierwszy wybór
technik informatyk - 15 miejsc, 89 chętnych, 14 pierwszy wybór
technik logistyk - 15 miejsc, 111 chętnych, 14 pierwszy wybór
technik spedytor - 15 miejsc, 94 chętnych, 6 pierwszy wybór
 

ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W DĘBICY

Technikum - 150 miejsc, 449 chętnych, 163 pierwszy wybór
technik ekonomista - 30 miejsc, 238 chętnych, 28 pierwszy wybór
technik handlowiec - 30 miejsc, 229 chętnych, 22 pierwszy wybór
technik żywienia i usług gastronomicznych - 60 miejsc, 231 chętnych, 59 pierwszy wybór
technik reklamy - 30 miejsc, 272 chętnych, 54 pierwszy wybór
 

ZESPÓŁ SZKÓŁ W BRZOSTKU

Branżowa Szkoła I Stopnia
mechanik-oper. poj. i masz. rol. - 24 miejsc, 29 chętnych, 11 pierwszy wybór

Technikum - 64 miejsc, 79 chętnych, 40 pierwszy wybór
technik architektury krajobrazu - 20 miejsc, 20 chętnych, 8 pierwszy wybór
tech. mech. rol. i agrotroniki - 24 miejsc, 41 chętnych, 24 pierwszy wybór
technik żywienia i usług gastr. - 20 miejsc, 34 chętnych, 8 pierwszy wybór
 

ZESPÓŁ SZKÓŁ W JODŁOWEJ

Branżowa Szkoła I Stopnia
wielozawodowa - 30 miejsc, 16 chętnych, 10 pierwszy wybór

Liceum Ogólnokształcącego - 30 miesjc, 27 chętnych, 17 pierwszy wybór
profil społeczny ( geo, wos, hist ) - 10 miejsc, 18 chętnych, 12 pierwszy wybór
profil medyczny (biol, chem, j.ang) - 10 miejsc, 19 chętnych, 2 pierwszy wybór
profil politechniczny (mat, inf, j.ang) - 10 miejsc, 9 chętnych, 3 pierwszy wybór
 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W PILŹNIE - 30 miejsc, 69 chętnych, 14 pierwszy wybór

j.pol-hist/j.ang-geo - 15 miejsc, 53 chętnych, 11 pierwszy wybór
mat-geo-inf/biol-chem - 15 miejsc, 33 chętnych, 3 pierwszy wybór
 

RZEMIEŚLNICZA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W PILŹNIE
wielozawodowa - 90 miejsc, 66 chętnych, 27 pierwszy wybór
 

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH W PUSTKOWIE OSIEDLU

Technikum - 30 miejsc, 73 chętnych, 21 pierwszy wybór
technik hotelarstwa - 10 miejsc, 45 chętnych, 12 pierwszy wybór
Technik informatyk - 10 miejsc, 16 chętnych, 1 pierwszy wybór
Technik żywienia i usług gastronomicznych - 10 miejsc, 39 chętnych, 8 pierwszy wybór

Liceum Ogólnokształcące - 30 miejsc, 40 chętnych, 21 pierwszy wybór
cyberbezpieczeństwo - 0 miejsc (po zmianie, wcześniej było 15), 14 chętnych, 0 pierwszy wybór
edukacja mundurowa - obrona terytorialna - 15 miejsc, 39 chętnych, 21 pierwszy wybór
 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W DĘBICY ZDZ W RZESZOWIE - 140 miejsc, 52 chętnych, 14 pierwszy wybór

Janusz Grajcar

Podziel się:

Oceń:


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu www.debica24.eu. Agencja Wydawnicza Agard z siedzibą w 39-200 Dębica, ul. Żeromskiego 10 jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Pozostałe