Kto zasłużony? Radni zdecydują w poniedziałek

  • 24.10.2019, 22:28
  • Tomasz Ratuszniak
Kto zasłużony? Radni zdecydują w poniedziałek fot. YouTube.
Komu przyznać odznaczenia Zasłużony dla Miasta Dębica? O tym radni zdecydują w poniedziałek 28 października podczas XVII sesji Rady Miejskiej, która rozpocznie się o godz. 9:00 w sali sesyjnej.

A oto pełny program sesji:
I.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
II.     Przyjęcie porządku obrad.
III.    Podjęcie uchwał w sprawie:
1.   Zmiany budżetu Miasta Dębica na 2019 r.
2.   Zmiany uchwały w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Dębica.
3.   Przyznania odznaczenia „Zasłużony dla Miasta Dębica”.
4.   Przyznania odznaczenia „Zasłużony dla Miasta Dębica”.
5.   Przyznania odznaczenia „Zasłużony dla Miasta Dębica”.
6.   Wyboru ławników na kadencję 2020-2023 do orzekania w sprawach rodzinnych i nieletnich w Sądzie Rejonowym w Dębicy.
7.   Uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Miasta Dębica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok
8.   Sprzedaży nieruchomości położonych przy ulicy Marszałka w Dębicy stanowiących własność Gminy Miasta Dębica.
9.   Wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Miasta Dębica.
10.  Nieodpłatnego nabycia przez Gminę Miasta Dębica prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości od Polskich Kolei Państwowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wraz z prawem własności położonych na nich obiektów budowlanych oraz ustanowienie na tych nieruchomościach nieodpłatnych służebności gruntowych i służebności przesyłu.
11.  Wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Miasta Dębica.
12.  Wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Miasta Dębica.
13.  Wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości będącej własnością Gminy Miasta Dębica na nieruchomość będącą własnością osoby fizycznej.
14.  Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Dębica.
15.  Wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat.
16.  Zmiany uchwały Nr XXVI/279/2016 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.
IV.   Informacja Komisji Sportu nt. korzystania przez kluby sportowe i inne stowarzyszenia z dotacji z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego, a także informacja o przyznanych stypendiach sportowych i kulturalnych.
V.    Informacja Komisji Oświaty o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2018/2019 z uwzględnieniem nowych placówek szkolnych.
VI.   Wnioski Komisji oraz Rad Osiedli.
VII.  Interpelacje i zapytania radnych.
VIII. Wnioski radnych.
IX.   Sprawy różne.
X.     Zamknięcie sesji.

 

Tomasz Ratuszniak

Podziel się:

Oceń:


Komentarze (1)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu www.debica24.eu. Agencja Wydawnicza Agard z siedzibą w 39-200 Dębica, ul. Żeromskiego 10 jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
Antypis
Antypis 26.10.2019, 14:19
Wszystkim pisiorom.

Pozostałe