Zawierzamy Panu przyszłość Wisłoki

  • 04.12.2019, 17:43 (aktualizacja 05.12.2019, 08:47)
  • Janusz Grajcar
Zawierzamy Panu przyszłość Wisłoki
Nie jest to żadną tajemnicą, iż Dębica zasługuje, by klub miejski brał udział w rozgrywkach na poziomie co najmniej centralnym, jak II liga - czytamy w piśmie, które trafiło do burmistrza Dębicy Mariusza Szewczyka. Jego autorzy zdecydowali się przedstawić włodarzowi miasta kilka kwestii przed zatwierdzeniem budżetu na 2020 rok.

Treść pisma w całości:

BURMISTRZ MIASTA DĘBICA
PAN MARIUSZ SZEWCZYK

Dzień dobry, Panie Burmistrzu.

Decydując się na niniejsze pismo, poparte głosami – podpisami Mieszkańców (bez specjalnej „akcji” poparcia), chcemy przedstawić ważne kwestie przed ostatecznym zatwierdzeniem planu budżetu Miasta na 2020 rok. Szczególnie obszar dotacji, utrzymania organizacji sportowych, klubów miejskich, przedłożenie informacji, których Włodarze, zarządzający Miastem, z racji wielu obowiązków, mają prawo nie znać, chcemy Panu, Osobie doskonale znającej realia sportu, wartości kryjących się pod tą definicją, rzetelnie, bazując na faktach, przedstawić.

W żadnym wypadku nie zamierzamy naruszać kompetencji Urzędu Burmistrza Miasta, niemniej jednak za swój obowiązek uważamy, by przed ostateczną decyzją zatwierdzającą podział środków finansowych w 2020 roku, dla dalszego funkcjonowania sekcji piłki nożnej KS WISŁOKA rzeczowo przedstawić niniejsze oświadczenie, prośbę.

Doskonale zdajemy sobie sprawę, że potrzeb finansowych jest więcej, niż zabezpieczonych na ich realizację środków. Wprawdzie w mniejszej skali, ale okres ostatnich 4 lat to niespotykany wysiłek wielu osób, sympatyków Klubu by podnieść,/uratować go przed katastrofą – upadkiem (początek 2015 roku) przez ustabilizowanie sytuacji, po sukces jakim jest obecnie zajmowane miejsce w tabeli 3 ligi, grupy IV, obecnie I zespół K.S.WISŁOKI rozgrywa mecze mistrzowskie. Nie jest to żadną tajemnicą, iż Dębica zasługuje by klub miejski brał udział w rozgrywkach na poziomie co najmniej centralnym – II liga państwowa.

Panie Burmistrzu, zapewne doskonale przypomina sobie Pan początek swojej poprzedniej kadencji. Ówczesna sytuacji KS WISŁOKI była tragiczna. Nie dokonujemy oceny, powodów w jakiej znalazł się wówczas Klub. Grupa osób, pełna determinacji, postanowiła nie dopuścić do niechybnego upadku, jednego z najstarszych nie tylko na Podkarpaciu, ale i w Polsce klubów sportowych. Znamienne jest to, że odbyło się to bez korekt, zmian w ówcześnie przyjętym budżecie miejskim. Nie będzie też nieprawdziwym stwierdzenie, poniekąd do dnia dzisiejszego, informacje o potrzebach finansowych, większych niż zakładane, z Klubu przy ulicy Parkowej 1 nie były natarczywie kierowane.

Panie Burmistrzu, oczywiście bardzo istotna, pomocna była dla Klubu Pańska decyzja o realizacji Uchwały RM, docenieniu osiągnięcia postawionych celów sportowych przez piłkarzy. Treść wspomnianej decyzji, uzasadnienie, przekonuje nas, że Pan doskonale wie, że „Aby osiągnąć sukces, pierwsze co musisz zrobić, to zakochać się w ciężkiej pracy”.

Odpowiednio mierząc siły na zamiary, chcąc kontynuować pozytywne działania związane z Klubem, dokonaliśmy symulacji kosztów, minimum finansowego które zapewni utrzymanie zespołu w 3 lidze. Podkreślamy – mamy dokładne rozeznanie, że obecnie jest to jeden z najmniejszych budżetów nie tylko wśród 18 klubów „naszej” IV grupy, ale wśród wszystkich klubów tej klasy rozgrywkowej. Dębica – Miasto nie jest wśród najmniejszych miejscowości, których kluby piłkarskie reprezentują na 3 poziomie (nominalnie 4) rozgrywek piłki nożnej w Polsce. Nie to akurat jest przedmiotem przekazywanych treści. Znamy swoje miejsce w szeregu, zdajemy sobie sprawę z wielu potrzeb Mieszkańców, Społeczności.

Panie Burmistrzu! By nie być posądzonym o słowa bez pokrycia, poniżej przedstawione zostały założenia wydatków (minimalnych) jakie będą poniesione w przyszłym roku na utrzymanie I zespołu seniorów KS WISŁOKA DĘBICA.
!!!Zakładając obecny, comiesięczny poziom wpływów od: sprzyjających Klubowi podmiotów gospodarczych; rzeszy Sympatyków, w Dębicy, w kraju, wielu spośród nich, to osoby związane z klubami zaprzyjaźnionymi z KSW; po niecenioną Emigrację, rok 2020 zamyka się brakiem 350 tys. PLN.!!

Wydatki przedstawiają się następująco:
!! utrzymanie sekcji piłki nożnej w III lidze, dokonując ciągłej analizy kosztów – rozchodów i przychodów, stałego reżimu budżetowego… dają sumę:

750-800 TYS. PLN NETTO W SKALI ROKU

Powyższą wartość generuje:

• wynagrodzenie dla sztabu trenerskiego (72 tys. złotych rocznie);
• wynagrodzenia dla piłkarzy, wyrównania na dojazdy oraz stypendia sportowe (480 tys.);
• koszty leczenia zawodników (20 tys.);
• koszty dojazdów na mecze wraz z wyżywieniem (50 tys.);
• dział medialny (36 tys.);
• zakup sprzętu niezbędnego do trenowania oraz gry (30 tys.);
• organizację meczów, sparingów (30 tys.);
• marketing + materiały reklamowe (20 tys.);
• koszty wynikające z regulacji PZPN-u, czyli uprawnienie zawodników do gry (rejestracje) czy też przystąpienie zespołu do rozgrywek (40 tys.).
Wspominaliśmy powyżej o finansach, które generują budżety naszych rywali – czyli 12 drużyn, które obecnie WISŁOKA – 6 miejsce; wyprzedza w tabeli. Mająca tyle samo punktów AVIA ŚWIDNIK otrzymuje dotacje z miasta w wysokości 1,5 mln złotych….

Panie Burmistrzu, budżet Wisłoki jest najniższym w skali wszystkich drużyn występujących w III lidze. Podczas wywiadu środowiskowego uzyskaliśmy informacje o tym, że większość klubów posiada środki rzędu 1-2 milionów złotych rocznie.

Znając plany, założenia inwestycyjne Władz Dębicy, nie wspominamy szerzej o infrastrukturze, obiektach sportowych, które nasi rywale mają do dyspozycji, treningów, doskonalenia formy sportowej, itp. Wielokrotnie są też one źródłem przychodów, dzięki odpowiedniemu wykorzystaniu, organizowaniu wydarzeń odbiorcami których są Mieszkańcy danej miejscowości. Zwrot inwestycji zatem jest jak najbardziej realny –wartości mierzalne, ale także i niemierzalne, społeczne, wynikające z definicji samorządu.

Uzupełniając informacje kształtujące zarówno wydatki, jak i wpływy na konto Klubu, zobowiązani jesteśmy ująć w piśmie fakty, które mają wartości nie tylko finansowe, ale społeczne. Możemy śmiało stwierdzić, iż wielokrotnie instytucje powołane do realizacji celów społecznych, przy wielu nakładach finansowych, nie osiągają odpowiedniego, zakładanego poziomu wyników, które generuje KS WISŁOKA DĘBICA. Wielokrotnie Klub skazywany na upadek – zresztą wszelkie mierniki ekonomiczne, zarządcze wskazywały na to jednoznacznie, dzięki determinacji, oddaniu osób „mających Wisłokę we krwi,” pozwala piszącemu tworzyć niniejsze pismo.

Pytanie retoryczne samo się nasuwa, przytaczając sentencje, czy niemierzalną wartość, Bowiem Dębica posiada w swoich nielicznych zasobach ukazujących Historię, często nie dostrzeganą: WISŁOKĘ, z racji wieku/historii określaną Najstarsi Biało Zielonych w Polsce. Siła Klubu, jego przeszłości brzmi:
„Sukcesu nie mierzy się ilością pucharów, ale tym jaki dystans musiałeś przebyć, aby dotrzeć w miejsce, w którym jesteś, gdzie chcesz być jutro”

Panie Burmistrzu! Być może weryfikacją wniosku zawartego w piśmie, dokonana będzie analiza budżetu z lat ubiegłych, zatem:

1. Zainicjowana w 2015 roku akcja „RATUJMY WISŁOKĘ”, polegająca między innymi na dobrowolnych, zdeklarowanych wpłatach osób indywidualnych do dnia dzisiejszego jest głównym źródłem utrzymania 1 zespołu seniorów. Są to sumy w skali roku – rok do roku, przekraczające dotację wstępnie przeznaczoną w budżecie 2020, na 3 kluby sportowe w Dębicy!! Czyli ponad 300 tys.;

2. Czy dotychczasowe dobrowolne wpłaty Sympatyków Wisłoki, w istotny sposób nie wpłynęły na wyżej wymienioną kwotę, mającą wspierać sport ? Rzeczywisty obraz potrzeb nie został w ten sposób wadliwie, nierzetelnie postrzegany? Czy to nie swoisty rykoszet społecznego spontanicznego działania? Comiesięczne wpływy, pozwalające by WISŁOKA była w obecnym miejscu (Emigracja/Klub 100/Ratujmy Wisłokę/Sponsorzy – podmioty gospodarcze) to suma około +/- 45 tysięcy.

3. Panie Burmistrzu! Wspomniane powyżej wartości nie wystarczą by utrzymać zespół w 3 lidze. Obecnie mamy stabilny zespół. Nie jest żadną tajemnicą, ryzykiem z którym się liczymy, to fakt, że piłkarze otrzymają lepsze warunki – finansowe, bytowe za grę na obecnym poziomie, z tym że w innym Klubie ;
4. Nie można się łudzić i oczekiwać iż „znajdzie się sponsor”. Dojrzałe podmioty gospodarcze zaangażują się w dotowanie sportu, tylko wówczas gdy z tego tytułu także osiągną wymierne korzyści (wysokość podatków, dostęp do inwestycji, itp.) Nie są to profity niezgodne z prawem. Po prostu biznes, inwestowanie musi także dawać wymierne korzyści. Zarządzający w firmach odpowiadają za celowość ponoszonych wydatków. Na chwilę obecną – tak jak to kilkukrotnie podkreślone było w piśmie, podmioty gospodarcze sprzyjające Klubowi decydują się na wpłaty. Być może w sytuacji jasnego programu współpracy SPONSOR – SAMORZĄD, zupełnie inaczej przedstawiałaby się sytuacja z dotowaniem i lokowaniem przez stabilne organizacje środków finansowych w dębicki sport? Nie można stwierdzić że na pewno tak by się stało. Można zaś napisać, że w wielu ośrodkach miejskich, sąsiadujących z Dębicą jak najbardziej takie formy współdziałania mają sens.

5. W 2015 roku – wspominanym jako okres rozpoczęcia odbudowy WISŁOKI, 1 zespół seniorów także uczestniczył w rozgrywkach 3 ligi piłkarskiej. Z tą zasadniczą różnicą, ze tworzyły „naszą grupę” zespoły z dwóch województw: podkarpackiego i lubelskiego. Łącznie 18 zespołów.

6. Dzięki determinacji, składkom Kibiców – bez dodatkowego naruszenia budżetu Miasta, jedynym celem było dogranie rundy wiosennej. Niestety po rundzie jesiennej 1 zespół przestał praktycznie istnieć. Każdy liczył się ze spadkiem, ze sromotnymi porażkami. Sytuacja ta w pewnym momencie była nadrzędnym celem. Robiono wszystko aby przeciwdziałać rozwiązaniu sekcji, upadkowi – rozwiązaniu organizacyjnemu piłki nożnej przy Parkowej1.Niestety takie zagrożenia były wówczas realne. Doraźne wpłaty, gra juniorami, piłkarzami traktującymi sport nawet nie amatorsko, pozwoliło uniknąć najgorszego. Klub został zdegradowany do 4 ligi podkarpackiej. Ciągła odbudowa zespołu, regulowanie zobowiązań, sytuacji które negatywnie wpłynęły na ocenę WISŁOKI, nie uchroniła przed kolejną degradacją – pomimo 11 miejsca na 18 drużyn. Do ligi okręgowej. Na tak niskim poziomie rozgrywkowym – z całym szacunkiem dla przeciwników, Wisłoka bardzo dawno nie rozgrywała spotkań mistrzowskich. Wówczas praktycznie wszyscy, oprócz osób oddanych fanatycznie KSW, odwróciło się od Klubu. Nie nam dokonywać oceny, doszukiwać się przyczyn. Determinacja nakazywała dokonać wszystkiego co możliwe, by wydobyć Klub z otchłani. Bez wpłat Osób oddanych Biało Zielonym, widmo likwidacji nie zostałoby zaniechane.

1. Kontynuując odbudowę Klubu, pobyt w lidze okręgowej trwał 1 sezon. Bez realizacji określonych celów, sport nie byłby w stanie definiować tylu pozytywnych, społecznych czynników. Dla osób postronnych, obserwujących pozytywistyczną pracę jaka dokonywana jest przy Parkowej 1, opisywane działania bez problemu są dostrzegane.

2. Awans do 4 ligi podkarpackiej w żadnym stopniu nie spełniał oczekiwań, możliwości jakie posiada WISŁOKA, pozytywne działania osób skupionych przy realizacji celów sportowych. Po sezonie gry WISŁOKA jasno swoimi wynikami sportowymi, kadrą, dojrzałością sportową, organizacyjną wskazywała na siebie jako na kandydata do awansu w szeregi trzecioligowe. Przeciwnikiem – opierającym swój budżet, posiadającym mocne zaplecze w infrastrukturze (obecnie mecze rozgrywa tam 2 ligowa Stal Stalowa Wola) był zespół Izolatora Boguchwała. Klub właściwie zakładowy – mający za sponsora firmę Skarbu Państwa, stawiał WISŁOKĘ na tzw.: „pozycji straconej” w drodze do awansu. WISŁOKA nie posiadała, nie miała co oczekiwać – nie definiujemy i adresujemy w żadnym wypadku pretensji do nikogo, choćby iluzorycznego wsparcia. Standardowo oddani Sympatycy aktywnie walczyli o Klub.. Pomimo tych przeciwności, rywalizację z bogatym, zadufanym i pewnym siebie przeciwnikiem KS WISŁOKA zwieńczył awansem do 3 ligi.

3. Pamiętać należy, iż na tym poziomie rozgrywkowym Klub znajdował się w roku 2015. Tylko z definicji. Otóż obecna grupa, w której WISŁOKA się znajduje, nadal składa się z 18 zespołów. Z tą różnicą, że nie 2, a 4 województwa – związki okręgowe, mają swoich przedstawicieli w tych rozgrywkach. Wobec tego poziom rywalizacji jest wyższy, koszty związane z rozgrywkami również. W głównej mierze koszty transportu, wyjazdu drużyny na mecze mistrzowskie. Niestety przed rozpoczęciem sezonu, ze względu na konieczność ograniczenia finansów, wycofana z rozgrywek została II drużyna seniorów. Pomimo tego, że popularna „dwójka” awansowała do klasy okręgowej (nomen omen, tam gdzie niedawno jeszcze, grał I zespół). Cóż oszczędności finansowe, chęć skupienia się na I zespole wymusiła tą decyzję. Przed rozpoczęciem rozgrywek zmianie uległy też koszty opłat sędziowskich za prowadzony mecz piłkarski. Obowiązek opłaty sędziów ponosi gospodarz zawodów. Decyzja zmieniająca uposażenie arbitrów także zweryfikowała plany budżetu – wydatków. Nie naszą sprawą jest wypowiadać się w sprawach wynagrodzeń sędziowskich, czy też kosztów związanych z taryfikatorem prowadzeniem rozgrywek.

4. Budżetowanie to sztuka opierająca się na przeszłości ale zakładając realne zdarzenia nie tylko w skali roku następnego. Posiadając wiedzę o jakichkolwiek sytuacjach wpływających na obraz funkcjonowania klubu w latach następnych, należy – jeżeli jest taka potrzeba, podjąć działania biorące pod uwagę dane zdarzenie/ryzykoNa chwilę obecną – nie ma jeszcze ostatecznych decyzji, można wziąć pod uwagę fakt reorganizacji rozgrywek 3 ligi. Niepodważalne jest to, że zamysł stworzenia dwóch grup 3 ligi ujrzał światło dzienne. Jak najbardziej należy zatem brać to rozwiązanie pod uwagę. Nie dotyczy ono bliżej nie sprecyzowanej przyszłości, ale okresu do 2 sezonów maksymalnie. Wówczas uniknięcie degradacji to zajęcie bezpiecznego miejsca na koniec sezonu. W tym wypadku byt zapewnić może miejsce nie niższe od 8! Wymaga to budowania mocnej kadry, drużyny właściwie teraz. Bez nakładów finansowych – nie wiele można dokonać w tym zakresie….

PANIE BURMISTRZU!
5. Na dzień dzisiejszy,mamy świadomość że dotychczasowy sposób pozyskiwania środków finansowych, nie będzie w stanie zapewnić WISŁOCE tak mozolnie wypracowanego sukcesu. W żaden sposób nikt niesobie go nie przypisuje. Co więcej oczekiwania są by Klub miejski, nie tylko z definicji jak dotychczas, ale faktycznie z doraźnych aktywnych działań odczuł opiekę samorządu.
Zawierzamy Panu przyszłość WISŁOKI. Informacje przytoczone to tylko część tego co Klub jako swoje bogactwo wnosi Dębicy. Wiemy, że działalność Pańska skupiona na wspólnym, społecznym interesie, bez dokonywania podziałów, określając sytuację stricte tematycznie: odrzucając niesportowe działania, czy faule - będzie dalszym działaniem dostrzegającym odpowiednio WISŁOKĘ. Nie wskazujemy także na preferencje, które przypadają w udziale innym organizacjom sportowym w Dębicy. Na wiele wspólnych propozycji, ciekawych rozwiązań, Panie Burmistrzu mamy konkretne pomysły i plany. Są to sprawdzone sposoby budowania sportu, rozwoju Społeczeństwa. Zapewne Pańskie wyczucie sprawiedliwości, dążenia do porozumienia i kompromisu, akceptacja wynikająca ze sprawowanego urzędu, będą krokami milowymi w realizacji powyższego. Będą także niewątpliwymi i niepodważalnymi przymiotami okresu sprawowania przez Pana Funkcji Burmistrza Dębicy…

PANIE BURMISTRZU!
Decyzje, zmiany o które wnioskujemy w niniejszym piśmie, wskazują jak środki finansowe zapewnione na sport, w budżecie Dębicy (w tym KS WISŁOKĘ) na rok 2020 wpłyną na rozwój bądź kolejny kryzys Klubu. Wiara w Pański Urząd daje nam przekonanie, iż „syndrom początku 2015 roku” nie wróci. Tym samym wielkie zaangażowanie, niespotykana determinacja setek osób zostanie dostrzeżona i uznana.

Łącząc wyrazy szacunku,
Czekając na jedyne sprawiedliwe dokonanie oceny, załączamy listy z podpisami Mieszkańców – osób identyfikujących się z wartościami jakie WISŁOKA DĘBICA od okresu założenia wpisane ponadczasowo posiada.

Sporządził pismo: Witold W. Kozek
Inicjator pomysłu: Marek Mądro

Do pisma załączone zostały listy poparcia wraz z podpisami mieszkańców.

Janusz Grajcar

Podziel się:

Oceń:


Komentarze (128)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu www.debica24.eu. Agencja Wydawnicza Agard z siedzibą w 39-200 Dębica, ul. Żeromskiego 10 jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
Sport rules!
Sport rules! 18.12.2019, 12:33
I właśnie Wisłoka otrzymała od Miasta 200 000 złotych. Wprawdzie nie tylko na piłkę ale także na inne sekcje. To z dotacji na rozwój sportu. A wcześniej kupę szmalu z budżetu obywatelskiego.
A w zeszłym roku np. na program wymiany pieców węglowych na gazowe Miasto miało środki dla 12 rodzin.
Sport to zdrowie!
SMOGiem się na razie nie przejmujemy.
Czas na zmiany
Czas na zmiany 14.12.2019, 21:01
Po czesci zgadzam się z tobą chodniki ulice itd. ale popatrz też na te dzieciaki,młodzież,dorosłych oraz seniorów co chodzą na mecze dla większości to jest odskocznia rodzaj wyrwania sie od szarej rzeczywistości pojsc się na mecz a nikt nie prosi żeby cały budżet oddać na klub tylko żeby to pogodzic
Niegra
Niegra 14.12.2019, 23:57
Oczywiście rozumiem. Ale proszę też wziąć pod uwagę, że jest to jedna z form rozrywki. Czy chodzi o 200 czy 500 osób raz na dwa tygodnie, to nie różni się specjalnie od knajpy czy dyskoteki. Problem polega na fanatycznym przywiązaniu procenta społeczności, którzy uważają, że wszyscy powinni się dokładać do ich pasji. Jeśli czytam, że milion dla klubu jest ok, ale milion na planetarium i obserwatorium to kosmos, to coś mi nie gra.
Marek Mądro
Marek Mądro 15.12.2019, 14:02
Niagra coś w temacie : https://www.debica24.eu/wiadom…
Matematyk
Matematyk 14.12.2019, 17:16
Frekwencja za stroną http://podkarpacielive.pl/pl/w… Nie wiem czy to najbardziej wiarygodne źródło, ale ogólnodostępne. Jeśli frekwencja jest wyższa, to i dobrze, wystarczy niższa podwyżka cen. Moim zdaniem fundusze miejskie powinny być przeznaczane na rzeczy z których korzystają wszyscy mieszkańcy. O ile do takich należą ulice, parki szkoły i chodniki, to z całą pewnością nie należą do nich kluby sportowe, knajpy, czy prywatne sklepy. I nie powinny być finansowane z miejskiego budżetu.
Nie - ketchup
Nie - ketchup 14.12.2019, 18:21
Matematyk co Pan pisze i z którego roku: 4 liga podkarpacka: frekwencja na meczach rundy jesiennej sezonu 2015/2016. Troszeczkę to niepoważne!
Matematyk
Matematyk 14.12.2019, 23:51
Proszę znaleźć nowsze dane. Ja nie znalazłem.
Mieszkaniec debicy
Mieszkaniec debicy 13.12.2019, 20:20
Nie cudze ale to pieniądze nasze tak twoje jak i moje a jak widać po frekfencji to sporo osób by sobie tego życzyło pozdrawiam
Rozbawiony
Rozbawiony 14.12.2019, 17:18
200 osób to nie sporo. Ludzie większe wesela robią, a nie piszą o to całkiem serio pism o dofinansowanie
148 kk
148 kk 14.12.2019, 18:24
Rozbawiony- rozbawiasz czytelników! Skup się na tekście zanim się wypowiesz. Komik wieczoru!!! A może raczej pajac!
Nie - ketchup
Nie - ketchup 13.12.2019, 20:18
Kibice Wisłoki myślą nie tylko o sobie. Panie i Panowie szacun i uznanie! https://m.facebook.com/story.p… radość dzieci bezcenna!
Andrzej
Andrzej 13.12.2019, 20:15
200 osób? To nie wiem na jaki mecz chodzisz "matematyku" na meczach Wisłoki tej rundy frekwencja wynosiła między 500 a 800 osób pokaż mi takie drugie wydarzenie w Dębicy gdzie spotyka się tyle osób w jednym miejscu w jednym czasie a co do ceny biletów jak nieznasz cen to się nie wypowiadam...
Nie - ketchup
Nie - ketchup 14.12.2019, 13:53
Andrzej czy warto "kopać się z koniem"? Matematyk pisze żeby pisać.
Matematyk
Matematyk 13.12.2019, 19:44
Zupełnie nie rozumiem działaczy. Chcą 300 000 złotych dofinansowania meczy na których frekwencja wynosi 200 osób. Co oznacza, że do każdego widza żądają dopłaty 1500 złotych. Mamy się zrzucić 1500 złotych bo 200 osób chce pooglądać mecz. Gdyby nie to, że oni tak na serio myślą, to byłbym pewny że to kiepski żart. A przecież wystarczyłoby podnieść ceny biletów z 7 do 82 złotych i budżet się zbilansuje. Tak chyba byłoby uczciwej niż wyciągać rękę po cudze pieniądze
Ignorant nie matematyk
Ignorant nie matematyk 14.12.2019, 14:48
Polecam najpierw się doinformować a potem komentować żeby nie wyjść na idiotę, frekwencja wynosi średnio ze 700 osób, wiadomo różnie to było z godzinami spotkań i pogodą, na wiosnę będzie więcej, więc 300 tys dla ok. 1000 kibiców co już według twojego liczenia daje 300 zl, a co do biletów to kosztują 10zl. 82 zł to nawet za kopaninę w ekstraklasie bym nie dał a co dopiero na III ligę. Idąc twoim tokiem rozumowania co do cudzych pieniędzy to dlaczego miasto wyremontowało drogę na os. Metalowiec za miejskie pieniądze skoro ja tam nie mieszkam. Na mecze chodzą dębiczanie więc i dla dobra mieszkańców miasto powinno zainteresować się klubem
Marek Mądro
Marek Mądro 14.12.2019, 17:04
Ignorant nie matematyk - BRAWO!
Nie - ketchup
Nie - ketchup 14.12.2019, 11:42
Cudze pieniądze? Z czego składa się budżet? Matematyk to nie polonista-ciężko zapoznać się z tekstem.
Nie - ketchup
Nie - ketchup 13.12.2019, 20:22
Panie Matematyk po cudze??? Myślenie naprawdę nie boli!
Dziadek
Dziadek 12.12.2019, 22:53
Za komuny to kluby miały super. Kopacze mieli fikcyjne etaty w zakładach pracy, talony na fiacika za awans do wyższej ligi. A teraz o wszystko trzeba się prosić byle burmistrza.
Dębiczanin
Dębiczanin 12.12.2019, 18:48
Komentarze pokazują jak popularny jest klub WISŁOKA
Jam 2. ten prawdziwy fan KSW
Jam 2. ten prawdziwy fan KSW 12.12.2019, 17:07
KSW ma najlepszych kibiców na Podkarpaciu i nie tylko. Radek prezes Wisłoki to ,, Ślązak. ,, A ten dobry sort ludzi jak założy sobie pewne cele to je realizuje krok po kroku , Jadymy !! CEL to 2 liga !!
Marek Mądro
Marek Mądro 12.12.2019, 15:06
Dla wszystkich czytelników zbulwersowanych finansowaniem przez samorządy. https://gol24.pl/katowice-zaci…
Ddddddd
Ddddddd 11.12.2019, 11:58
Piszecie głupoty, później narzekacie że dzieci nie ma mają co robić w mieście, najlepiej zniszczyć sport nie ważne czy to piłka nożna czy inne dyscypliny ważne żeby zniszczyć. Jeśli ktoś chce poprawić w mieście to jest źle ale nikt nie pomyśli że to jest promocja dla miasta, ile trzeba wydać na reklamę w tv aby coś osiągnąć dla miasta napewno nie te 800 tyś na rok tylko więcej ale na miesiąc i pytanie ile osób ogląda reklamy raczej już nie wiele osób. Pytanie nie lepiej wydać na sport i reklamę dla miasta te 800tyś czy wydać 1mln na reklamę w tv i tak nic z tego nie będzie.
Promocja?
Promocja? 11.12.2019, 17:13
Jakaż to promocja dla miasta gdy ma drużynę w IV, V czy nawet w III lidze? Starsze osoby jeszcze pamiętają, że kiedyś Igloopol grał w najwyższej klasie rozrywkowej. Dopóki ładowano w to ogromne pieniądze to chwilowo można było czuć dumę z tego, że taka mała Dębica gra z najlepszymi w Polsce. Gdy pieniądze się skończyły, zaciężna armia piłkarzy odeszła to co pozostało? Jakie długofalowe korzyści mają z tego mieszkańcy? No, trochę podupadającej bazy sportowej pozostało. Pieniądze z miejskiej kasy powinny być na sport dzieci i młodzieży a nie na pensje dla "zawodowców".
Marek Mądro
Marek Mądro 11.12.2019, 20:14
Proszę poczytać o finansowaniu sportu w RP przez samorządy!
Fildo
Fildo 11.12.2019, 18:39
Tak to jest promocja w makro regionie. Media KSW DOCIERAJĄ DO KILKU TYSIĘCY ODBIORCÓW - właśnie w makro regionie. Celem na przyszłość jest ogólnopolska liga i nie trzeba najwyższej ligi by promocja Dębicy dała pożądany efekt . Nie tylko Opony z Dębicy robią promocje miasta ale dobra piłka na dobrym poziomie w makro regionie też robi promocje, a w przyszłości kto wie nawet jest szansa na poziom ogólnopolski. Przykładem takiej promocji poprzez sport są miasta czołowe z Podkarpacia, takie jak Rzeszów ,Mielec, Stalowa Wola, tam postawiono na rozwój seniorskich dyscyplin . Nasze miasto postawiło na jakieś turnieje juniorskie ogólnopolskie, czy memoriały zapaśnicze które to imprezy nie cieszą się popularnością i są wyrzuceniem kasy w błoto . Trzeba nowego młodego burmistrza który czuje tak zwaną bazę - słowo młodzieżowe, czuje bazę i promocję poprzez Sport ..
Jam
Jam 11.12.2019, 23:17
Korpo farmazony o promocji. Działacze nie potrafią załatwić jednego solidnego sponsora. Taka to promocja. Jak już się przyssą do miejskiego cyca - końca wydatków nie widać. Bo zawsze można awansować wyżej, zatrudnić więcej działaczy, droższych piłkarzy, lepsze oświetlenia, lepsze boiska. Tej hydry nie można nakarmić. Czy któryś z dębickich sklepikarzy, producentów itp dostał od miasta milion zł? Nie - jego oferta nie podoba się na rynku, nie ma na nią zapotrzebowania, to jego problem. Pora zdać sobie sprawę z tego, że jeśli w Dębicy nie ma zapotrzebowania na oglądanie piłkarzy w 2 lidze, to niech sobie grają półamatorzy w 4 lidze. Też chciałbym jeździć Teslą albo Ferrari, ale nie robię z siebie i innych idioty pisząc tego typu petycje
Banan
Banan 12.12.2019, 19:22
Takich ludzi jak ty trzeba bananować, widzą wszystko w czarnych barwach,. Jesteście ideolodzy liberały od Korwina który lubuje się w Putinie i wielkiej Rosji.
PROMOCJA.. KSW
PROMOCJA.. KSW 12.12.2019, 16:54
Jam nie będę cię wyzywał od idioty. Ale pomyśl jest trzecia liga i nie ma ani jednego solidnego sponsora? Oczywiście że są tacy sponsorzy i jest ich co najmniej trzech, i nie będą pisał o kwotach jakie łożą na klub. Problem leży w tym by miasto wzorem innych miast wsparło klub solidną kwotą która razem z prywatnymi sponsorami da efekt w postaci dobrej ligi piłkarskiej dla Dębicy. Tyle ile ten obecny zarząd stowarzyszenia 1908 zrobił dla KSW dla jego rozwoju i wyciągnięcia z zapaści finansowej najstarszego klubu w mieście i jednego z najstarszych w Polsce to brak słów pochwalnych dla nich i dla kibiców którzy wspierali finansowo Wisłokę nawet jak była a dnie i rywalizowała w lidze okręgowej
Jam
Jam 12.12.2019, 21:36
Skoro są sponsorzy, to po co Wam pieniądze z miasta? Lubicie oglądać piłkę nożną, rozumiem to, każdy coś lubi. Ale dlaczego uważacie że trzeba zabrać innym ludziom (miejskie podatki) i dać właśnie Wam?Tak się zabawnie złożyło, że dzisiaj byłem w UM zapłacić dzierżawę i podatek od nieruchomości. Może wystarczy podnieść ceny biletów na mecze do 100 zł i Ci którzy kochają Wisłokę utrzymają swoją ulubioną formę rozrywki samodzielnie?
Fan KSW
Fan KSW 12.12.2019, 16:15
Miasto Ropczyce wspiera Błękitnych kwotą od 200 do 300 tyś tyś, Sieniawa miasto podobne do Pilzna pokrywa 80 % budżetu klubu czyli 500 tyś z małego miasteczka na klub. Miasto Sandomierz też nie wiele większe od np. takiego Sędziszowa Małopolskiego 600 tyś na seniorską piłkę. Przykładów wiele mogę podawać. Wisłoka nie chce nawet 300 tyś od miast, podała tylko kwotę jaka w prognozie budżetowej na przyszły rok 2020 może zabraknąć. ??? Niech miasto dofinansuje KSW kwotą 200 tyś i myślę ze będzie to spory zastrzyk finansowy, resztę kwoty stowarzyszenie 1908 zdobędzie od nowych sponsorów .
nie-ketchup
nie-ketchup 12.12.2019, 15:38
Jam nikt jeszcze nikogo nie wyzywał tu od "idiotów",jest Pan LIDEREM! W prośbie o wsparcie nikt nie prosi o miliony! A Pan pisze o samochodach za MILIONY-Tesla czy Ferrari. A może zorganizuje Pan zbiórkę dla siebie np na Lanosa?
Jam
Jam 12.12.2019, 21:32
Nikt nie prosi o miliony? Bez żartów. Proszę o rzetelne podsumowanie ile klub Wisłoka otrzymał w ciągu ostatnich 10 lat od miasta w różnych formach dofinansowania? (zajęcia z młodzieżą, zwolnienia z podatków, budżety obywatelskie itp) Naprawdę macie ludzi za przygłupów? Stawiam piwo za każde 10 tysięcy poniżej 1 miliona złotych w ciągu tych 10 lat.
Ciekawski
Ciekawski 13.12.2019, 16:32
Jam Może cofniemy się o 100 lat? Po co się rozdrabniać?
Nikt nie chce, żeby miasto finansowało w całości klub a jedynie pomogło w jakimś stopniu.
Stowarzyszenie zebrało kilku większych i mniejszych sponsorów(darczyńców) resztę budżetu stanowią składki kibiców. Do tej pory to wystarczało ale myśląc o wyższym poziomie tych środków potrzeba więcej. Potrzeba strategicznego sponsora bądź inwestora.Jeśli miasto zainwestuje w klub to i łatwiej będzie takowych pozyskać.
Forma może być różna od dotacji do zawiązania spółki: Klub, Inwestor, Miasto, kwestia dogadania.
"Bo klub nie ma sukcesów"- sukces ma swoją cenę i trzeba mu pomóc ze wszystkich możliwych stron.
Nikt nie chce niczego za darmo . Ci ludzie, którzy są w klubie i stowarzyszeniu naprawdę ciężko pracują, pokazali że są godni zaufania i warto im w tej pracy pomóc.
aaaa
aaaa 11.12.2019, 16:07
Pisze pan głupoty. Nie chodzi o dzieciaki, tylko dorosłą sekcję piłki nożnej. Miasto miało by co roku wrzucać milion, żeby kilkunastu dorosłych facetów biegało w krótkich spodenkach. Dla dzieciaków, to można w tej cenie wybudować planetarium i obserwatorium. Tymczasem sekcja piłki nożnej to worek bez dna. Działacze są w stanie przepuścić każde pieniądze które się w nią wpakuje.
Marek Mądro
Marek Mądro 11.12.2019, 20:16
Czy kibice - mieszkańcy są składową budżetu miasta?
krok
krok 11.12.2019, 23:08
Raczej MOPSu
nie-ketchup
nie-ketchup 12.12.2019, 15:20
krok jakieś argumenty? Czy tak tylko dla idei ?
musztard
musztard 12.12.2019, 21:39
Jeżeli nie są w stanie zapłacić 50 zł za bilet na mecz, a domagają się tego, żeby do ich biletów dokładali się sąsiedzi, to tak właśnie jest
Ciekawski
Ciekawski 13.12.2019, 16:38
musztard Niektórzy dają nawet więcej.
50 zł to kosztują bilety np. na Legię.
krok Pewnie sam stoisz pierwszy w kolejce do kasy albo kręcisz "interesy " a do mopsu wysyłasz żonę(partnerkę, partnera)
Marek Mądro
Marek Mądro 13.12.2019, 16:10
Czy mógł by Pan Musztarda rozwinąć temat dokładania się sąsiadów do biletów?
Witold W. Kozek
Witold W. Kozek 09.12.2019, 16:14
Szanowni Państwo,
kilka istotnych kwestii uważam wymaga wyjaśnienia. Odnoszę się do poniższych komentarzy, Samego pisma, treści w nim zawartych w żadnym stopniu nie powinienem wyjaśniać. Przede wszystkim dlatego, iż to co miało być w nim ujęte, zostało. Nietaktem - co najmniej, byłoby dodatkowe wyjaśnianie, przed informacją/odniesieniem Pana Burmistrza Szewczyka do przekazu. W jego kompetencje i obszar decyzyjności - zaznaczone to jest, nikt nie ma zamiaru ingerować.
Wyjaśniam - na podstawie zapisów poniżej:

1.Świadomie podałem swoje imię i nazwisko, każdy zapis, informację konkretnymi argumentami uzasadnię, odpowiedzialnie.
2. Pismo zostało złożone w UM, dzienniku podawczym - zgodnie z informacją. Otrzymał je również ode mnie, Pan Przewodniczący RM M. Cebula,
3. W żadnym wypadku nie można go definiować jako "petycja", gdyż pod tym pojęciem: - pismo zawierające jakieś żądanie, zwłaszcza postulujące zmianę przepisów prawa, podjęcie jakiegoś rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej wnoszącego podmiotu,
4. Osobiście nazwałem je "odezwą", gdyż jest to: a) apel, zwykle pisemny, do społeczeństwa z wezwaniem do jakiejś akcji; proklamacja, manifest; b) arkusz papieru z takim tekstem c) skontaktowanie się z kimś, zwykle pisemnie lub telefonicznie
5. Sporządziłem pismo, gdyż: sporz, to wykonać, przygotować coś.
6. Wartości, kwoty finansowe, minimalne do utrzymania sekcji, na przeciętnym poziomie 3 ligowym to symulacja dokonana przez osoby zarządzające Stowarzyszeniem.
7. W oryginalnej wersji, nie stanowi pismo ciągu zdań, mało czytelnej informacji, jak powyżej (przyznaję absolutną rację, że zlewa się w całość) Zupełnie inaczej przedstawia się z zachowaniem odstępów, akapitów, czyli obowiązujących zasad tworzenia dokumentów
8. Nie unikam krytyki - w tym wypadku między innymi P. Seneki (Młodszego, czy Starszego?). Nie umiałbym wpisać w treść pierwiastków filozofii, czy też politycznych uprzedzeń, cech które rzymskiego filozofa określały. Niemniej jednak, w przypadku rażącego braku porządku, treści czyniących przekaz niejasnym, proszę je wskazać, na pewno odniosę się do konstruktywnych uwag. Krytyka, jak najbardziej jest przeze mnie oczekiwana. Nikt nie jest bezbłędny. Daleko mi do osiągnięcia jakiejkolwiek fazy wtajemniczenia bezbłędności.
9. W kwestii "fazy", muszę rozczarować subiektywnie dokonujących oceny codzienności - nie stanowi ta przypadłość dla mnie jakiegokolwiek problemu.
10. Proszę wskazać w treści jednoznacznie postawione Panu Burmistrzowi żądanie, dokonania zmian w planie budżetu na 2020 rok, obszaru które pismo dotyczy. Rozległa treść, tak bardzo krytykowana wyjaśnia i informuje o istotnych dla Społeczeństwa kwestiach. Zrozumienia jak wiele jest potrzeb.
11. Zdaję sobie sprawę, że Pan Burmistrz o wielu kwestiach, tych organizacyjnych w Stowarzyszeniu ma prawo nie wiedzieć. Zaskoczony byłbym, gdyby posiadał szczegółową wiedzę w sprawach, za których realizację odpowiadają statutowe organy Stowarzyszenia. Wobec tego, by o cokolwiek wnioskować, bez należycie przedstawionej informacji, byłoby faktycznym ośmieszeniem się.
12. Informacja o dotychczas gromadzonych środkach finansowych, pozwalających 1 zespołowi WISŁOKI zajmować obecną pozycję, ze względu na historycznie tworzone składniki budżetu Miasta, także była niezbędna. Zważywszy na sytuację Klubu na początku 2015 roku, dokonanie tak wielu pozytywnych zmian. Bez zabezpieczenia środków finansowych, poza budżetowych - nierealne to byłoby.
13. Otwarta - wynika to z treści pisma, jest sprawa współdziałania na linii Miasto - Klub. Dzięki temu problemy przedstawione w piśmie, inaczej mogą być/bądź nie muszą stanowić ryzyka. Istotnego czynnika, średniej ważone,j przy tworzeniu jakichkolwiek budżetów.
14. Nie można wiązać kosztów utrzymania klubów miejskich (jakichkolwiek) z Budżetem Obywatelskim. Po prostu. Z tego też powodu jakiekolwiek informacje związane z inwestycjami, infrastrukturą obiektów miejskich przy ulicy Parkowej 1, nie były podnoszone. W treści pisma, wprost jest to określone. Proszę w takim wypadku nie przypisywać tego, co nie ma miejsca.
15. Wobec krążących mitycznych opowieści, oczekiwań o przybyciu do Dębicy - nie wskazuję Klubu, "sponsora", także zawarta jest informacja - prośba/sugestia o stworzenie odpowiedniej "zachęty" dla wspomnianego, na pewno niecharytatywnego, działania. Dotyczy to biznesu zarówno (a może przede wszystkim) lokalnego, jak i z zewnątrz.
16. Żywię przekonanie, iż ten długi - czy można inaczej, elaborat, odpowiedź na treści zawarte w 63 postach, większość z Państwa usatysfakcjonuje. Tak jak wspomniałem, bardziej szczegółowe odniesienie się do informacji zawartych w piśmie, byłoby niestosowne wobec Adresata.
Z tego co wiem, czytam, obserwuje, szczególnym napiętnowaniem Dębiczan obdarzane są zachowania nacechowane arogancją, nadrzędnością polityczną. Nie ma ich w tym otoczeniu.

Pozdrawiam: adwersarzy, osoby źle życzące, tych którym wszystko jest obojętne, przychylne, rozumiejące istotę problemu. Ze zrozumiałych względów przekazuję swoje osobiste uznanie i podziw dla Bezinteresownych Przyjaciół Wisłoki, w Polsce, na Emigracji.

z wyrazami szacunku do Wszystkich wymienionych

Witold W. KozekNie-ketchup
Nie-ketchup 09.12.2019, 17:26
Szkoda że Pan nie napisał w tym "Objaśnieniu Odezwy" (w cyfrach) o finansowaniu przez "miasta" klubów piłkarskich . Np Tarnobrzeg/Sandomierz/Zamość/Świdnik/Lublin itd itp.Gdzie Sandomierz ma tylko 24-tysięce mieszkańców a przekazał na klub (pierwszą drużynę piłki nożnej) 650-tysięcy złotych.
Witold W. Kozek
Witold W. Kozek 09.12.2019, 18:05
Informacja zawarta jest w pismie, poniekad. Budzet Wisloki, wobec pozostalych klubow w 4 grupach 3 ligi. Uzupelnienie tego faktem o finansowaniu I druzyny dobrowolnymi, od 2015 roku wplatami, bezinteresownym dzialaniem osob zaangazowanych, na poziomie ok. 40 tys.miesiecznie, bez korekt do budzetow, jak i informacje - odniesienia, powinny dac podstawy do weryfikacji wielu faktow okolobudzetowych. Przede wszystkim zadac klam obiegowej opinii o milionach w błoto. Nie mam uprawnien i kompetencji by ingerowac w zakres obowiazkow osob przygotowujacych informacje budzetowe. Takie procesy byly moim udzialem (budzety wyrazane w milionach zlotych) przez okres prawie 20 lat zdobywania doswiadczenia zawodowego w Fabryce, bedacej wizytowka Podkarpacia. Budzi ona powszechny podziw i uznanie. Nie mniejsze od oczekiwan "powinni" sponsorem sportu byc w Dębicy. Ale to nie ja powinienem sie wypowiadac w tym temacie. Rozmawiac tak. Z tym ze nie koncentrujac sie na jedzeniu paluszkow, a realizacji celow.
Mądremu dość
Mądremu dość 08.12.2019, 19:26
Mariusz Szewczyk i jego komitet wyborczy był naszpikowany osobami powiązanymi z Lks Igloopol. To jak ma taki burmistrz działacz i przysłużyć się Wisłoce? Ktoś pisał że to jest człowiek KSW? Człowieku myśl po to masz rozum. Nie ma co gdybać ale pięć lat Mariusza Szewczyka to jest okres braku inwestycji w obiekty Wisłoki,czas zmarnowany!! Za to obiekty na Igloopolu przechodzą gruntowną przebudowie i to są fakty, widać komu się przysłużył Mariuszek
Seneka
Seneka 08.12.2019, 17:37
Ciężko się to czyta... Petycje zawsze pisze się w sposób składny, bez ciągłego odwoływania się do wcześniej opisanego zagadnienia. Ta petycja sprawia wrażenie pisanej po kilku głębszych... a wystarczyło stworzyć w punktach plan tego co się chce napisać... byłoby przejrzyście i logicznie a tak to misz-masz...
Seneka
Seneka 08.12.2019, 17:22
Klub który nie ma prywatnego sponsora nie ściąga kopaczy na których go nie stać w dłuższej perspektywie. Buduje drużynę od dołu, korzystając z wychowanków. Armia zaciężna jest dla klubów które mają kasę !
Miasto nie powinno dotować drużyn seniorskich a jedynie sport młodzieżowy i dziecięcy bo to jest jego zadaniem !
Ciekawski
Ciekawski 09.12.2019, 17:40
Panie Seneka chyba coś umknęło pańskiej uwadze. W Wisłoce mimo wszystko grają też jej wychowankowie (Dybski, Maik, Domański), choć parę lat temu kilku panów stworzyło własny biznes w dużej mierze oparty na młodzieżowych grupach piłkarskich Wisłoki. Powstała ogromna dziura, którą sukcesywnie łata ASP lecz na widoczne efekty musimy jeszcze trochę poczekać,prognozy są dobre.
Sport młodzieżowy i dziecięcy jak najbardziej ale gdy kończy się wiek juniora co dalej? Może dać im szansę zagrać na wysokim poziomie w swoim mieście? A nie koniecznie wysyłać od razu w świat, bo nie każdy sobie poradzi.
W kwestii dotowania drużyn seniorskich proszę sprawdzić ile drużyn z ekstraklasy w taki czy inny sposób korzysta z pomocy samorządów.
Kibic
Kibic 09.12.2019, 22:36
Panu Senece umknęło zdecydowanie kilkanaście wieków :)
Rower . K.M
Rower . K.M 09.12.2019, 18:05
Jestem liberał i sympatyzuje i popieram Korwina, który mówi i zaleca by kluby sportowe nie były finansowane z naszych podatków z budżetów miast, niech dotują kluby prywatne firmy Za razem nadmieniam że jestem kibicem KSW i nie podoba mi się ta petycja,list . Po za tym nie lubię kiboli i kibole mnie drażnią.
Witold W. Kozek
Witold W. Kozek 09.12.2019, 20:42
Jak łatwo zakłamywać rzeczywistość. Najlepiej zza monitora, zastosuję przy pomocy klasycznej zagrywki brydżysty KONTRY - znana gra każdego zwolennika JKM:
Szanowny Panie "liberał". Taki z Pana "liberał" i Kibic Wisłoki, jak opisywana cząstka zaleceń, wyrwanych z kontekstu programu politycznego, założyciela - kiedyś UPR. Czy tak samo konsekwentny Pan jest w stosowaniu zaleceń JKM co do prywatnej służby zdrowia, szkolnictwa na wszystkich poziomach? Nie korzysta Pan z nich? Tak samo w kwestii samofinansowania się związków religijnych i organizacji? Jak podwójne standardy i dwulicowość w przypadku konieczności pobierania diety poselskiej? Tej z Brukseli i ulicy Wiejskiej przez Pana JKM? Jeżeli mówienie i zalecanie będą stosowane, to jak najbardziej przekonacie mnie Panowie do siły jednostki i jej samostanowienia. Znam doskonale historię UPR, fluktuacji poglądów JKM ale nie bd stosował się do tych zaleceń i mówienia. Bo według mnie ingerują w moją wolność. Liberte. Czytam średni prztyk stosowany swego czasu przez pewien dziennik - "Kibole". Do czego Pan go odnosi? Jeżeli do mnie, bardzo mi przyjemnie z tego powodu. Nie Pan pierwszy. I nie ostatni. Nie przeszkadzało JKM wraz z "Kibolami" liberałować w Marszach Niepodległości. Od mówienia i zaleceń domiar podatków nie zmniejszył się. Nic nie wskórał Pan Janusz by milionom Polaków oddać zagrabione z II filaru środki finansowe. Nota bene przez drugich samozwańczych liberałów. Mnie drażnią zaś kosmopolityczne opowieści o wolności. Poza tym nie lubię libertynów i wolność spod gilotyny mnie mierzi. Zarazem pozdrawiam. Natenczas. Do otwartej rozmowy, wzorem konserwatywno - liberalnego (onegdaj) JKM. Jako ReKontra. W brydżu.
Nie-ketchup
Nie-ketchup 09.12.2019, 21:41
Panie Witoldzie musi Pan używać "prostszych" słów. Stawia Pan swoich rozmówców w zakłopotaniu.
Witold W. Kozek
Witold W. Kozek 09.12.2019, 23:21
Rozumiem. Postaram się kontrolować publikowany przekaz słowny. Na pewno nie jest to celowe działanie. Niczego nikomu w ten sposób nie chcę udowodnić. Odwrotnie, przecież dążymy (osoby, dla których rzetelna informacja o Wisłoce, niemierzalnym wysiłku setek osób) by fakty, niedostrzegana praca, osobiste wpłaty finansowe, zostały dostrzeżone. Według swojej wagi, odciążenia pracy, nakładów finansowych które "są" Rzekomo.
Osobiście dostrzegam we wszystkich komentarzach (często jedna osoba to kilku opiniotwórców) dotychczas nie spotykane zainteresowanie sprawą. W tym wypadku sportu i finansowania w mieście z o niespotykanej historii dokonań sportowców. Nie wymieniam nazw Klubów Sportowych. Wszędzie znam i mam znajomych. Podziały tworzone są z powodu wygody. Nikt z młodymi ludźmi nie rozmawia - najlepiej skazać, potępić. Nie ważne jakie to ma skutki. Winni są. Może pismo - u niektórych osób wyrażone oburzeniem, zwróci uwagę Mieszkańców, po wyjaśnieniu niedomówień, że warto, że trzeba dbać o swoje. Należy mobilizować skostniałe struktury do działania. Dlatego każdy wpis, postrzegam w sposób pozytywny. Nawet gdy zawiera informacje nieprawdziwe. Zdaje sobie sprawę, że zainteresowani podziałem środków finansowych mają doskonałą wiedzę, o tym co w opublikowanym piśmie do Pana Burmistrza zostało ujęte. Stąd różne mogą być reakcje, Rozumiem, szanuję. W działalność innych organizacji sportowych nie ingeruję. Władza nie powinna zostać bierna na tego typu działania. Tym bardziej, że jest to 2 pismo. Pierwsze zostało odrzucone w roku 2015. W sytuacji kryzysowej WISŁOKI, nikt nie wyciągał ręki po finanse. Jedynie - zgodnie z prawem, oczekiwaliśmy akceptacji przedstawionych propozycji działania na rzecz Klubu. Bez zgody władz miejskich, jasności działań, nie wyobrażaliśmy sobie tego. Jednak "fenomen Biało Zielony" znowu był górą. Można przez pewien czas było osiągnąć wiele. Jednak statutowe władze Klubu, Stowarzyszenia nie mają tylu narzędzi by dalej zapewniać wpływy pozabudżetowe na utrzymanie piłki nożnej w Wisłoce. W Dębicy.
Kibic
Kibic 09.12.2019, 22:35
Zwłaszcza tych zza torów...
Podoba mi się komentarz :)
1908
1908 09.12.2019, 19:30
Mateusz Cebula przewodniczący rady miejskiej przedstawił na swoim FB , wykaz nakładów finansowych poniesionych przez Ratusz na promocje miasta z kilku lat. Miliony złotych na różne imprezy jedno dwu dniowe ., na reklamę w mediach lokalnych i regionalnych. Czy te miliony są dobrze wydatkowane i czy taki zakres promocji miasta jest dobry? Myślę że Dębica zasługuje na dobrą drużynę na poziomie ligi centralnej i promocje miasta poprzez piłkę nożną. Wisłoka pokazała że jest dobrze zarządzana i ma duży potencjał piłkarski który w nie odległym czasie mógł by wywalczyć awans do 2 ligi .Wystarczy promować miasto poprzez dobrą drużynę piłkarską , ale czy Burmistrz zmieni zakres i priorytety promocyjne miasta ??
Ciekawski
Ciekawski 09.12.2019, 18:53
"Liberał?Korwin? Kibic KSW? Nie popieram? Nie lubię kiboli?"
Kłopoty z tożsamością?
nie-ketchup
nie-ketchup 09.12.2019, 18:35
To co z Pana za kibic KSW skoro jest Panu obojętna sytuacja finansowa klubu????
Marek Mądro
Marek Mądro 09.12.2019, 17:56
Poruszył Pan bardzo istotny temat jeśli chodzi o finansowanie przez samorządy. W końcu sport to promocja miasta,a i wsi też np Nieciecza!Ale zaraz ktoś mnie skontruje że to klub prywatny.
Kibic
Kibic 09.12.2019, 22:40
Prywatny sponsor ma swoją promocje, tak jak i miasto może mieć/powinno swoją. Bardzo słuszna uwaga. Ale obecnemu burmistrzowi trzeba wszytko na talerzu podać a jak będzie sukces to się oczywiście podpisze wszystkimi rękami.
Tragedia ten burmistrz. I co wybory człowiek ma nadzieję że gorzej nie będzie, a tu zonk....
O zgrozo, najbardziej pro-lksowy burmistrz zrobił więcej dla KS niż każdy jeden który przychodził robić sobie zdjęcia na stadionie przed wyborami...
wio
wio 08.12.2019, 16:39
kto to pisal?książka bez składu i ładu. Kompromitacja t
Ciekawski
Ciekawski 09.12.2019, 17:42
Przerosło? Kilka zdań za dużo? Zacznij od czytania instrukcji obsługi młotka.
Marek Mądro
Marek Mądro 08.12.2019, 18:01
Za trudny tekst?
Edek Ma być tak 150 tyś - miasto Dębica. Gmina Dębica- 70 tyś i Powiat…
Edek Ma być tak 150 tyś - miasto Dębica. Gmina Dębica- 70 tyś i Powiat - 100 tys .Marszałek podkarpacki 30 08.12.2019, 16:35
Ma być tak 150 tyś - miasto Dębica. Gmina Dębica- 70 tyś i Powiat - 100 tys .Marszałek podkarpacki 30
So
So 08.12.2019, 20:57
No z tym marszałkiem to bym się nie rozpędzał, co najwyżej dofinansowanie na remont obiektu od województwa ale co do gminy i powiatu jak najbardziej, Wisłoka jest wizytówką nie tylko miasta ale i regionu, od gmin tak wiele bym nie wymagał ale dla powiatu te 50 czy 100 tys nie robi wielkiej różnicy w budżecie
Tymek
Tymek 08.12.2019, 13:53
Niestety juz widac ze zaczynaja sie schody. Pompka,pompka hura hop , przjechali ludzie z Zabrza i beda robic wielka pilke ze skladek czlonkowskich....Uda sie uzupelnic budzet na ten sezon i co dalej. Panowie z zabrza spakuja sie i pojadą... Dla mnie jaskrawy przyklad byl 2-3 lata temu kiedy Ks w projekcie BO wnjoskowal o trybune a LKS o boisko dla grup młodzieżowych. To pokazuję podejscie do tematu.
So
So 08.12.2019, 21:03
To nic nie pokazuje, Wisłoka nie potrzebowała nowego boiska dla młodzieży bo mamy euroboisko a trybuna powstała ale w ramach sektora rodzinnego, jakby projekt dotyczył dużej trybuny żeby "panom z Zabrza" na głowę nie padało to może twój przykład miałby jakiś sens, z drugiej strony gdyby Wisłoka chciała 3 boisko do treningów to by był płacz że trzeba las wycinać ( słusznie zresztą)
Liberał od.  K.M.
Liberał od. K.M. 08.12.2019, 12:27
Dla czego działacze Wisłoki nie składają takich wniosków do BO by wykorzystać 100 % dotacji jak nasi sąsiedzi za torów. Wisłoka składając wniosek na nawadnianie wart 80 tyś dla czego nie złożyła oprócz tego zadania, na przykład renowacje murawy za 170 tyś. Razem renowacja i nawadnianie to 250 tyś, czyli tyle ile maksymalnie można składać. Wyliczyłem że Igloopol wykorzystał od początku programu BO około 700 tyś a Wisłoka 300 tyś..
DziadspodKosciola
DziadspodKosciola 08.12.2019, 15:21
Czyli milion wyrzucony w błoto, a jeszcze im mało. Dorośli ludzie a zachowują się jak rozpuszczony bachor przy kasie w supermarkecie. Szlag człowieka trafia

Pozostałe