Ruszyła rekrutacja do miejskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

  • 06.02.2020, 21:35 (aktualizacja 06.02.2020, 22:01)
  • Tomasz Ratuszniak
Ruszyła rekrutacja do miejskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych fot. tolmacho z Pixabay
O złożeniu deklaracji muszą pamiętać również rodzice dzieci, które do przedszkoli już uczęszczają.

W rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli nr: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12 oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych nr: 2, 3, 5, 8, 9, 10 i 12, biorą udział dzieci z roczników 2014-2017, zamieszkałe na terenie miasta Dębicy.

Rodzice dzieci, które aktualnie uczęszczają do przedszkoli zobowiązani są do złożenia deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego w terminie do 19 lutego Tych dzieci nie dotyczą dalsze etapy postępowania rekrutacyjnego.

Od 1 września 2020 roku każde dziecko 3-letnie, 4-letnie i 5-letnie ma prawo do edukacji przedszkolnej, co oznacza, że miasto zapewni miejsca w przedszkolach lub w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych dla wszystkich 3-latków, 4-latków i 5- latków, których rodzice złożą wnioski.

Dziecko 6-letnie, które w roku szkolnym 2019/20 odbyło obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne może podjąć naukę w klasie I szkoły podstawowej na wniosek rodziców złożony do dyrektora szkoły.

Rodzice dzieci ubiegających się o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej zobowiązani są do złożenia wniosku w terminie od 2 do 27 marca. Wraz z wnioskiem o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej należy złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
Zgodnie z przepisami wniosek o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych placówek. Do każdej z wybranych placówek należy złożyć oddzielny wniosek.  We wniosku należy określić kolejność wybranych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych.   
                                                 
Wnioski składane we wszystkich  wybranych placówkach powinny zawierać te same dane. Kolejność składania wniosków w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole nie ma wpływu na przyjęcie kandydata do placówki.

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego:
 

LP

Rodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

 

Składanie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego

 

19.02.2020 godz.15.00

1

Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola (lub innej formy wychowania przedszkolnego) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

02.03.2020

27.03.2020 godz.15.00

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków do przedszkola (lub innej formy wychowania przedszkolnego) i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

02.03.2020

03.04.2020 godz.15.00

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym

15.04.2020

4

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym

22.04.2020

5

Postępowanie uzupełniające – przyjmowanie i weryfikacja wniosków o przyjęcie do przedszkola (lub innej formy wychowania przedszkolnego) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

01.06.2020

17.08.2020 godz.15.00

6

Postępowanie uzupełniające - Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

21.08.2020

KRYTERIA REKRUTACJI
W każdej placówce powołuje się komisję rekrutacyjną, która przeprowadza postępowanie rekrutacyjne. Za rekrutację do przedszkola lub oddziału przedszkolnego odpowiada dyrektor placówki.
 Procedura rekrutacyjna składa się z dwóch etapów:
    1. Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego pod uwagę brane są kryteria ustawowe:
1) wielodzietność rodziny kandydata;
2) niepełnosprawność kandydata;
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Spełnianie powyższych kryteriów należy potwierdzić stosownym dokumentem, ustalonym w ustawie Prawo oświatowe, a także wymienionym we wniosku o przyjęcie do placówki. Wymienione wyżej kryteria posiadają jednakową wartość.
    2. Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący Uchwałą  Nr XXXI/330/2017 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów oraz liczby punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Miasta Dębica.

Kryteria obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym oraz liczba punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria

Lp.

Nazwa kryterium

Liczba punktów

Dokument potwierdzający spełnianie kryterium

1

pozostawanie obojga rodziców kandydata w zatrudnieniu lub prowadzenie przez nich działalności gospodarczej lub pobieranie nauki w systemie dziennym

12

wniosek o przyjęcie kandydata do przedszkola

2

zapotrzebowanie na korzystanie z opieki i wyżywienia przez co najmniej dziewięć godzin dziennie

10

wniosek o przyjęcie kandydata do przedszkola

3

kontynuacja uczęszczania rodzeństwa kandydata do tego samego przedszkola

8

oświadczenie o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez rodzeństwo kandydata w tym samym przedszkolu

4

wybór przedszkola położonego najbliżej miejsca zamieszkania

4

wniosek o przyjęcie do przedszkola

5

uczęszczanie rodzeństwa kandydata w wieku 7-18 lat do szkół na terenie Gminy Miasta Dębica

2

oświadczenie rodziców kandydata o uczęszczaniu pozostałego rodzeństwa w wieku szkolnym do szkół na terenie miasta

Spełnianie powyższych kryteriów należy potwierdzić dołączając dokumenty, wymienione w tabeli oraz wyszczególnione we wniosku o przyjęcie do placówki.
Jeżeli po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej pozostaną wolne miejsce,  przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne uzupełniające.

Źródło: Miejski Zarząd Oświaty w Dębicy.

Tomasz Ratuszniak

Podziel się:

Oceń:


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu www.debica24.eu. Agencja Wydawnicza Agard z siedzibą w 39-200 Dębica, ul. Żeromskiego 10 jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Pozostałe