Do Miłosierdzia 166 osób, a do Twojego kościoła? - AKTUALIZACJA

  • 18.04.2020, 09:47 (aktualizacja 26.04.2020, 16:40)
  • Janusz Grajcar
Do Miłosierdzia 166 osób, a do Twojego kościoła? - AKTUALIZACJA Najwięcej wiernych będzie mogło uczestniczyć w mszach św. w kościele Miłosierdzia Bożego w Dębicy. Świątynia nie zapełni się jednak na pewno tak, jak na załączonym zdjęciu z nabożeństwa pierwszosobotniego.
Od poniedziałku 20 kwietnia zaczną obowiązywać nowe zasady uczestnictwa wiernych w mszach św. Ich liczba w kościele będzie uzależniona od powierzchni świątyni. Na każde 15 metrów kwadratowych może przypadać 1 osoba. Ilu ludzi wejdzie do naszych kościołów, postaramy się Wam przybliżyć poniżej. Przypominamy tylko, że jutro (19 kwietnia) obowiązują jeszcze stare zasady, czyli pięciu wiernych na jednej mszy św. AKTUALIZACJA: Zgodnie z zarządzeniem biskupa Andrzeja Jeża (patrz niżej) proboszczowie mają obowiązek poinformować wiernych o powierzchni kościoła i liczbie wiernych, którzy mogą do niego wejść. Dane będziemy więc aktualizować na bieżąco, jeśli takie komunikaty się pojawią.

Dane na podstawie których opieramy nasze wyliczenie pochodzą z geoportalu powiatu dębickiego. Tam podawana jest jednak nie powierzchnia użytkowa kościoła, a powierzchnia zabudowy. Dlatego podajemy liczbę osób w formie przedziału od - do. Przy czym bliższa ostatecznej liczbie wiernych mogących uczestniczyć w jednym nabożeństwie jest raczej wartość niższa. 

Uwaga! Do powierzchni zabudowy nie wlicza się części budynku nie wystających ponad powierzchnię terenu oraz elementów drugorzędnych typu rampy i schody zewnętrzne, występy dachowe, daszki. 

W większości parafii nadal należy zgłaszać wcześniej chęć udziału w mszy św. Numery telefonów są podane na stronach parafialnych.

DĘBICA
kościół św. Jadwigi - 696 m2
35 osób (inf. z parafii)

kościół Miłosierdzia Bożego - 2371 m2
166 osób w górnym kościele (msze św. w niedziele)
50 osób w dolnym kościele (msze św. rano w dni powszednie - inf. z parafii)

kościół Ducha Św. - 1100 m2 (pow. użyt.)
73 osoby (inf. z parafii)

kościół klasztorny Sióstr Służebniczek - 449 m2
5 osób (inf. z parafii)

kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa - 447 m2
20 osób (górny kościół)
20 osób (dolny kościół - inf. z parafii)

kościół Krzyża Św. - 648 m2
40 osób (inf. z parafii)
 

GMINA DĘBICA
kościół Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Brzeźnicy - 330 m(pow. użytk.)
22 osoby (inf z parafii)

kościół św. Mikołaja w Gumniskach - 487 m2
31 osób (inf. z parafii)

kościół NMP Królowej Polski w Głobikowej - 419 m2
16 osób (inf. z parafii)

kościół Dobrego Pasterza w Nagawczynie - 418 m2
24 osoby (inf. z parafii)

kościół MB Różańcowej w Paszczynie - 214 m2
9-11 osób

kościół Przemienienia Pańskiego w Podgrodziu - 536 m2
28-32 osób

kościół św. Józefa Rzemieślnika w Pustkowie - 746 m2
46 osób (inf. z parafii)

kościół św. Stanisława BM w Puskowie Osiedlu - 839 m2
63 osoby (inf. z parafii)

kościół św. Stanisława BM w Pustyni - 616 m2
38 osób (inf. z parafii)

kościół św. Piotra i Pawła w Stasiówce - 454 m2
20 osób (inf. z parafii)

kościół Narodzenia NMP w Zawadzie - 921 m2
53-58 osób
 

GMINA BRZOSTEK
kościół Podwyższenia Krzyża Św. w Brzostku - 594 m2
50 osób (inf. z parafii)

kościół św. Grzegorza Papieża w Gorzejowej - 344 m2
17-20 osób

kościół Miłosierdzia Bożego w Grudnej Górnej - 371 m2
20 osób (inf. z parafii)

kościół Zwiastowania NMP w Januszkowicach - 360 m2
18-21 osób

kościół NMP Częstochowskiej w Kamienicy Górnej - 377 m2
19-22 osób

kościół Wniebowzięcia NMP w Przeczycy - 701 m2
45 osób (inf. z parafii)

kościół Narodzenia NMP w Siedliskach Bogusz - 1072 m2
62 osoby (inf. z parafii)

kaplica w Bukowej - 283 m2
14-16 osób

kaplica w Głobikówce - 172 m2
7-9 osób

kaplica w Kamienicy Dolnej - 200 m2
10 osób (inf. z parafii)
 

GMINA CZARNA
kościół NMP Częstochowskiej w Borowej - 301 m2
15-17 osób 

kościół MB Bolesnej w Chotowej - 320 m2
16-18 osób

kościół MB Nieustającej Pomocy w Czarnej - 531 m2
30 osób (inf. z parafii)

kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa w Róży - 386 m2
15 osób (inf. z parafii)

kościół św. Piotra i Pawła w Starej Jastrząbce - 626 m2
30 osób (inf, z parafii)

kościół MB Nieustającej Pomocy w Żdżarach - 268 m2
15 osób (inf. z rektoratu)

kaplica w Głowaczowej - 147 m2
7 osób (inf. z parafii)

kaplica w Jaźwinach - 187 m2
8-10 osób
 

GMINA JODŁOWA
Sanktuarium Dzieciątka Jezus w Jodłowej - 1012 m2
86 osób (górny i dolny kościół - inf. z parafii)

kościół św. Stanisława BM w Jodłowej - 344 m2
17-20 osób (msze św. nie są tu odprawiane)

kościół Trójcy Przenajświętszej w Jodłowej Górnej - 717 m2
40 osób (inf. z parafii)

kaplica w Dębowej - 415 m2
29 osób (inf. z parafii)

kaplica w Jodłowej Wisowej - 418 m2
25 osób (inf. z parafii)

kaplica w Zagórzu - 167 m2
7-9 osób
 

GMINA PILZNO
kościół Narodzenia NMP w Dobrkowie - 362 m2
15 osób (inf. z parafii)

kościół MB Fatimskiej w Lipinach - 487 m2
25-29 osób

kościół św. Bartłomieja w Łękach Górnych - 428 m2
23-26 osób (msze św. nie są tu odprawiane)

kościół Chrystusa Króla w Łękach Górnych - 1291 m2
86 osób (inf. z parafii)

kościół Trójcy Przenajświętszej w Machowej - 368 m2
10 osób + 1 w przedsionku (inf. z parafii)

kościół św. Jana Chrzciciela w Pilźnie - 972 m2
61 osób (inf. z parafii)

kościół klasztorny OO. Karmelitów w Pilźnie - 494 m2
25-29 osób

kościół NMP Królowej Polski w Słotowej - 721 m2
40-44 osób

kościół św. Marcina Biskupa w Zwierniku - 270 m2
10 osób (inf. z parafii)

kaplica w Łękach Dolnych (Wygoda) - 363 m2
24 osoby (inf. z parafii)

kaplica w Bielowach - 375 m2
19-22 osób

kaplica w Gębiczynie - 234 m2
11-13 osób

kaplica w Jaworzu Górnym - 199 m2
9-11 osób

kaplica w Podlesiu Machowskim - 193 m2
12 osób (inf. z parafii)

kaplica w Strzegocicach - 241 m2
11-13 osób
 

GMINA ŻYRAKÓW
kościół Chrystusa Króla w Górze Motycznej - 354 m2
18-21 osób

kościół św. Anny w Korzeniowie - 552 m2
35 osób (inf. z parafii)

kościół św. Antoniego Padewskiego w Nagoszynie - 527 m2
35 osób (inf. z parafii)

kościół Wszystkich Świętych w Straszęcinie - 720 m(pow. użyt.)
48 osób (inf. z parafii)

kościół św. Maksymiliana Marii Kolbego w Wiewiórce - 257 m2
12-14 osób

kościół św. Stanisława BM w Zasowie - 788 m2
45 osób (inf. z parafii)

kościół Trójcy Przenajświętszej w Żyrakowie - 682 m2
30 osób (inf. z parafii). Uwaga! wchodząc do kościoła głównym wejściem, należy zabrać z sobą kartę wstępu, z przedsionka, aby wchodzące kolejne osoby wiedziały, ile osób jest wewnątrz. Jeśli brak kart wstępu w przedsionku, nie należy wchodzić do świątyni.

kaplica w Bobrowej - 167 m2
7-9 osób

Zarządzenie w tej sprawie wydał też biskup tarnowski Andrzej Jeż. Oto jego treść:

W związku z wprowadzeniem przez władze państwowe zmian w niektórych zasadach bezpieczeństwa dotyczących COVID-19, zarządzenia zawarte w Dekrecie Biskupa Tarnowskiego po wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce z dn. 14.03.2020 oraz w Dekrecie Biskupa Tarnowskiego w związku ze stanem epidemii w Polsce z dn. 24.03.2020 nadal pozostają w mocy, z uwzględnieniem od dn. 20.04.2020 następujących zmian:

1. Przywracam możliwość celebrowania Mszy św. we wszystkich kościołach i kaplicach.

2. Liczba wszystkich osób przebywających w kościele lub kaplicy nie może przekraczać limitu wyznaczonego przez władze państwowe. Należy więc poinformować wiernych o powierzchni budynku i maksymalnej liczbie osób mogących w nim przebywać, m.in. wywieszając tę informację na drzwiach świątyni.

3. W związku z trwającymi ograniczeniami podtrzymuję dyspensę od uczestnictwa we Mszy św. w niedziele i święta nakazane. Pierwszeństwo uczestnictwa w danej celebracji mają osoby związane z zamówioną intencją lub – w przypadku Mszy pogrzebowej – najbliższa rodzina. Pozostałe osoby mogą w niej uczestniczyć w miarę wolnych miejsc. Nadal korzystajmy z telewizyjnych, radiowych i internetowych transmisji Mszy św. i nabożeństw.

4. W każdej parafii należy zorganizować codzienną adorację Najświętszego Sakramentu połączoną z dyżurem kapłana w konfesjonale oraz w określonych godzinach poza Mszami św. udzielać wiernym Komunii św. dobierając taką częstotliwość, aby w tym obrzędzie uczestniczyła mała grupa osób. W trwającym okresie wielkanocnym zachęcam wszystkich do sakramentalnego pojednania się z Bogiem, gdyż „u tych, którzy przyjmują sakrament pokuty z sercem skruszonym i z pobożnym nastawieniem, zwykle nastają po nim pokój i pogoda sumienia wraz z wielką pociechą duchową” (KKK 1468).

5. Obrzędy pogrzebu powinny się ograniczyć do stacji przy grobie, z udziałem najbliższej rodziny. Mszę żałobną dla większej liczby wiernych należy odprawić w kościele parafialnym, gdy już ustanie stan epidemii, zaś w dniu pogrzebu dla najbliższej rodziny i bez udziału ciała zmarłego, przy zachowaniu limitu osób określonego w p.2.

† Andrzej Jeż

Czytaj też: Kiedy I Komunia Święta. Na pewno nie w maju

Janusz Grajcar

Podziel się:

Oceń:


Komentarze (15)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu www.debica24.eu. Agencja Wydawnicza Agard z siedzibą w 39-200 Dębica, ul. Żeromskiego 10 jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
Ewa
Ewa 25.04.2020, 10:43
Kasa się kończy ?
kościelny
kościelny 21.04.2020, 18:41
Od strony proboszcza to lepsza garstka hojnych parafian niż cała świątynia skąpców. Powinni ogłaszać tylko i wyłącznie ciche składki na tacę ( bez bilonu ).
Jarząbek
Jarząbek 19.04.2020, 20:09
Wiadomo gdzie to zdjęcie zostało zrobione ale kiedy. Chodzi mi o datę.Jesli można wiedzieć
Janusz Grajcar
Janusz Grajcar 20.04.2020, 12:30
4 listopada 2017 roku, wtedy na I sobotę miesiąca ks. Józef Książek, kustosz z Zawady przywiózł do kościoła Miłosierdzia Bożego w Dębicy kopię obrazu MB Zawadzkiej
dla chcącego
dla chcącego 18.04.2020, 21:13
Kiedyś w czasie budowy kościoła w Pustkowie Wsi , msze były odprawiane w kapliczce, przypominającej raczej szopę z drzwiami, taką jak na maszyny rolnicze w gospodarstwie. Ludzie stali na wolnym powietrzu , pod parasolami czasem, bywało że i w padającym śniegu. . Można było tam i wtedy, to można i dziś. Mszę można odprawić i na wielkiej łące czy polanie, a tam ludzi wejdzie trochę i jeszcze więcej. Nawet składkę proboszcz zebrał, czasem musiał przytrzymać żeby z wiatrem nie pofrunęła.
Jan
Jan 18.04.2020, 18:31
A Machowa Gmina Pilzno?
Janusz Grajcar
Janusz Grajcar 18.04.2020, 18:45
Uzupełnione. Już można sprawdzać. Informacja już pojawiła się na stronie parafii w Machowej. Dlatego mogę podać precyzyjną liczbę.
Anna
Anna 18.04.2020, 16:44
A Borowa gmina Czarna?
Janusz Grajcar
Janusz Grajcar 18.04.2020, 18:17
Już jest uzupełniona. Proszę sprawdzić
s600
s600 18.04.2020, 12:44
Za to w Licheniu wejdzie do kościoła 1500 osób :)
Antydebil
Antydebil 18.04.2020, 13:49
Nie ma to jak przeczytać mądry komentarz w tych czasach...
ms
ms 18.04.2020, 17:10
ale za to jest dobra decyzja o wpuszczaniu grup ludzi do jednego budynku podczas pandemi, gdzie wiekszość to ludzie starsi, którzy są najbardziej narażeni
Mmm
Mmm 19.04.2020, 08:04
Ludzie starsi najwięcej chodzą wszedzie po sklepach na spacery
koronawirus
koronawirus 18.04.2020, 21:21
W Polsce nie ma pandemi, tylko panuje zaraza zjadliwego wirusa!
Dziadek
Dziadek 18.04.2020, 19:57
A starsi ludzie nie mają swojego rozumu?

Pozostałe