Kto dyrektorem Centrum Kultury i Promocji? Może oni?

  • 30.03.2017, 12:29 (aktualizacja 30.03.2017, 12:40)
  • Admin Admin
Kto dyrektorem Centrum Kultury i Promocji? Może oni?
Trwa konkurs na dyrektora Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie. Oferty przyjmowane są do 18 kwietnia. Kto może zostać dyrektorem i kto spełnia stawiane wymagania. Oto nasze „kandydatury”.

Najpierw jakie są wymagania, stawiane kandydatom w konkursie:
- obywatelstwo polskie;
- wykształcenie wyższe;
- pięcioletni staż pracy;
- trzyletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
- niekaralność za przestępstwo umyślne;
- pełnia praw publicznych;
- niekaralność z zakazem pełnienia funkcji kierowniczych;
- doświadczenie w organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;
- znajomość problematyki będącej przedmiotem działalności centów kultury;
- znajomość przepisów o: samorządzie gminnym, organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, finansach publicznych, zamówieniach publicznych, prawa pracy;
- doświadczenie w pozyskiwaniu pozabudżetowych środków finansowych, w tym środków z programów Unii Europejskiej.

Są też wymagania dodatkowe, które mogą przechylić szalę na stronę spełniającego je kandydata:
- wykształcenie wyższe artystyczne, humanistyczne, ekonomiczne;
- doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi;
- predyspozycje menadżerskie;
- umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi;
- kreatywność;
- dyspozycyjność;
- wysoka kultura osobista;
- znajomość lokalnych i krajowych środowisk twórczych;
- znajomość języka angielskiego w stopniu średnio zaawansowanym;
- obsługa komputera i znajomość pakietu Office;
- prawo jazdy kategorii B.

A teraz kto naszym zdaniem spełnia stawiane wymagania, te obowiązkowe i większość dodatkowych - kolejność alfabetyczna). Nie ujęliśmy osób, które aktualnie pełnią funkcje kierownicze w instytucjach kultury - patrz galeria zdjęć niżej.

UWAGA! LISTA POWSTAŁA BEZ KONSULTACJI Z POSZCZEGÓLNYMI OSOBAMI I BEZ ICH WIEDZY. UMIESZCZENIE ICH NA NIEJ NIE OZNACZA, IŻ UBIEGAJĄ SIĘ ONE O TO STANOWISKO LUB ROZWAŻAJĄ TAKĄ MOŻLIWOŚĆ.

 

Admin Admin

Zdjęcia (9)

Podziel się:Pozostałe