Śnieżka do Warszawy - sprostowanie

  • 18.04.2017, 11:28 (aktualizacja 18.04.2017, 11:52)
  • Admin Admin
Śnieżka do Warszawy - sprostowanie
SPROSTOWANIE W związku z opublikowaniem w dniu 28 marca 2017 r. na portalu informacyjnym www.debica24.eu. artykułu online zatytułowanego: "Śnieżka do Warszawy, ale nie jak Dębica", wskazuję, że artykuł ten zawiera nieprawdziwe treści.

Nie jest prawdą, że:

1. "Lubzina pozostaje też, przynajmniej na razie, siedzibą spółki z o.o.: Fabryka Farb i Lakierów Proszkowych Proximal, wchodzącej w skład grupy Śnieżka", gdyż w 2013 r. doszło do przejęcia spółki Fabryka Farb i Lakierów Proszkowych Proximal sp. z o.o. przez spółkę Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A..;

2. "Nie stracimy jednak na podatkach, bo do tej pory spółka zarejestrowana była w Lubzinie w powiecie ropczycko-sędziszowskim i tam trafiała część podatku dochodowego od firm, tzw. CIT. Teraz bogatsza o niego będzie Warszawa", gdyż zmiana siedziby Śnieżki nie przyniesie uszczerbku dla podkarpackich samorządów w zakresie wpływów z płaconego przez Spółkę podatku dochodowego, ponieważ wpływy z podatku CIT przekazywane są w odpowiedniej proporcji dla gmin i powiatów właściwych dla miejsc położenia zakładów Spółki, (czyli zarówno do powiatu ropczycko-sędziszowskiego, jak i do powiatu dębickiego), a co za tym idzie - pozostaną na podobnym poziomie w stosunku do wpływów tych jednostek sprzed zmiany siedziby.

Za Spółkę - pełnomocnik
Radca prawny Łukasz Krawczyk

Admin Admin

Podziel się:Pozostałe