Nowe granice obwodów łowieckich ustalone

  • 26.11.2020, 17:45 (aktualizacja 26.11.2020, 17:57)
  • Janusz Grajcar
Nowe granice obwodów łowieckich ustalone
Powiat dębicki podzielony jest na czternaście obwodów łowieckich. Sejmik Województwa Podkarpackiego ustalił ich nowe granice.

Te istniały już wcześniej, ale nie były precyzyjnie określone. Przebiegały przez środek lasu czy pola, co prowadziło do nieporozumień między kołami łowieckimi.

W uchwale przyjętej przez Sejmik Województwa Podkarpackiego granice wyznaczone zostały charakterystycznymi dla terenu elementami, którymi są drogi, tory kolejowe, rzeki i brzegi jezior.

Koła, którym przyporządkowane są obwody, na ich terenie odpowiadają nie tylko za gospodarkę łowiecką, ale też np. za dokarmianie zwierząt czy szacowanie szkód poczynionych przez nie w uprawach i wypłatę odszkodowań.

W granicach powiatu dębickiego znajdują się obwody o numerach 70, 83 (gmina Żyraków), 84 (gm. Żyraków i gm. Dębica), 97 (gm. Żyraków i gm. Czarna), 98 (gm. Żyraków, gm. Czarna i gm. Dębica), 108 (gm. Czarna i gm. Pilzno), 109 (Dębica i gm. Dębica), 110 (gm. Dębica), 122 (gm. Pilzno, gm. Dębica), 123 (gm. Pilzno), 136 (gm. Jodłowa, gm. Brzostek), 137 i 150 (gm Brzostek), 149 (gm. Jodłowa).

Poniżej prezentujemy opis granic dla poszczególnych obwodów w powiecie dębickim (na podstawie załącznika do uchwały podjętej przez Sejmik), a także ich mapy.


Obwód nr 70
Granica północno-zachodnia biegnie drogą od Łączek Brzeskich przez Wylów i Kiełków do przecięcia się z Wisłoka w Rzochowie. Granica wschodnia biegnie nurtem Wisłoki do granicy powiatu dębickiego w Korzeniowie, następnie załamuje się w kierunku zachodnim i dochodzi do drogi Korzeniów -Nagoszyn (przysiółek Kąty). Następnie biegnie drogą Korzeniów - Nagoszyn. Granica południowa biegnie drogą Nagoszyn - Dąbrówka Wisłocka do styku z drogą Nagoszyn - Łączki Brzeskie, od Nagoszyn zaś drogą w kierunku północnym przez przysiółek Smyków do Łączek Brzeskich.

Obwód nr 83
Granica północna obwodu biegnie drogą Dąbrówka Wisłocka – Nagoszyn, od skrzyżowania w Dąbrówce Wisłockiej z drogą Ruda – Zasów do styku z drogą Nagoszyn (przysiółek Kąty) – Korzeniów. Tu skręca na północny–wschód i drogą tą dochodzi do granicy powiatu dębickiego. Dalej biegnie w kierunku wschodnim do styku z Wisłoką. Wschodnia granica obwodu biegnie nurtem Wisłoki w górę jej biegu do Woli Żyrakowskiej. Od Wisłoka granica południowa biegnie do styku z drogą Żyraków - Korzeniów w Woli Żyrakowskiej, a dalej tą drogą do styku z drogą Wola Żyrakowska - Wiewiórka. Granica biegnie dalej drogą Wola Żyrakowska - Wiewiórka do Wiewiórki. Z Wiewiórki granica zachodnia biegnie drogą Wiewiórka - Dąbrówka Wisłocka przez Zasów do Dąbrówki Wisłockiej.

Obwód nr 84 
Granica północno–wschodnia biegnie drogą Przecław – Biały Bór, od Wisłoki do styku z drogą Dębica - Mielec. Tu granica skręca na północ i drogą Dębica –Mielec dochodzi do styku z drogą prowadzącą do Tuszymy. Następnie skręca na wschód i drogą prowadzącą przez Tuszymę biegnie do styku z drogą Tuszyma – Biały Bór. Tu skręca na południowy-wschód i drogą z Białego Boru dochodzi do drogi Ocieka - Ropczyce w Ociece. Drogą tą biegnie do styku z torem kolejowym Kraków – Przemyśl. Granica południowa biegnie torem kolejowym   Kraków – Przemyśl, od skrzyżowania z drogą Ocieka – Ropczyce do  skrzyżowania z drogą Dębica – Wiewiórka. Granica zachodnia biegnie drogą Dębica – Wiewiórka, od styku z torem kolejowym Kraków – Przemyśl do styku z Wisłoką i dalej środkiem rzeki do drogi Przecław – Biały Bór.

Obwód nr 97
Granica północna obwodu biegnie od skrzyżowania dróg Radomyśl – Nowa Jastrząbka z drogą Janowiec – Zasów z Janowca do Zasowa przez Żarówkę,  Przeryty Bór i Dąbie. Granica wschodnia biegnie drogą od Zasowa przez Różę i Głowaczową do przecięcia się z torem kolejowym w Głowaczowej. Granica południowa biegnie torem kolejowym z Głowaczowej do przecięcia się z  granicą województwa podkarpackiego w Żdżarach. Granica zachodnia biegnie granicą województwa podkarpackiego od Żdżar do Podlesia do styku z drogą Nowa Jastrząbka - Radomyśl Wielki, a następnie tą drogą do Janowca.

Obwód nr 98
Północna granica obwodu biegnie drogą Róża – Dębica, od styku z drogą Zasów - Borowa do Wiewiórki. Następnie z Wiewiórki drogą w kierunku północno-wschodnim do Nagoszyna do styku z drogą Nagoszyn - Wola Żyrakowska. Z Woli  Żyrakowskiej granica biegnie do styku z Wisłoką. Granica południowo–wschodnia biegnie nurtem Wisłoki, do przecięcia się z torem kolejowym Kraków – Przemyśl. Granica południowa obwodu biegnie torem kolejowym Kraków – Przemyśl, od przecięcia się z Wisłoka do skrzyżowania z drogą Głowaczowa - Borowa. Granica zachodnia obwodu z Głowaczowej biegnie drogą Głowaczowa -Borowa, od skrzyżowania z torem kolejowym Kraków –Przemyśl do styku z drogą Borowa – Zasów w Borowej i dalej w kierunku północnym drogą tą dociera do skrzyżowania z drogą Róża – Dębica.

Obwód nr 108
Granica północna obwodu biegnie torem kolejowym Kraków – Przemyśl, od przecięcia się z zachodnią granicą województwa podkarpackiego do mostu na Wisłoce w Dębicy. Granica południowo–wschodnia biegnie w górę Wisłoki od  toru kolejowego Kraków–Przemyśl do przecięcia się z drogą Pilzno - Machowa i dalej tą drogą do przecięcia się z granicą województwa podkarpackiego. Granica zachodnia obwodu biegnie zachodnią granicą województwa  podkarpackiego do przecięcia się z torem kolejowym Dębica – Tarnów.

Obwód nr 109
Granica północna obwodu biegnie drogą Wiewiórka – Dębica, od Wisłoki do  toru kolejowego Kraków – Przemyśl, następnie tym torem do skrzyżowania z  drogą Pustynia – Dębica, i drogą Pustynia – Dębica od toru kolejowego Kraków – Przemyśl do styku z drogą Dębica - Rzeszów. Stąd drogą Dębica - Rzeszów granica obwodu dochodzi do styku z drogą Nagawczyna – Stobierna. Granica  wschodnia obwodu biegnie drogą Nagawczyna – Stobierna, od styku z drogą Dębica - Rzeszów do styku z drogą Zawada – Stasiówka w Stasiówce i dalej drogą Stasiówka – Brzeziny do Grudnej Górnej i granicy gminy Brzostek.  Granica południowa obwodu biegnie północną granicą gminy Brzostek, od przecięcia się z drogą Braciejowa – Brzeziny do przecięcia się z drogą Głobikówka – Głobikowa. Granica południowo–zachodnia obwodu biegnie drogą Głobikowa – Braciejowa od przecięcia się z północną granicą gminy Brzostek do asfaltowej drogi leśnej biegnącej w kierunku zachodnim. Drogą asfaltową przez las granica biegnie około 1500 m, po czym skręca na zachód drogą leśną prowadzącą do pomnika AK na Kałużówce, utwardzoną około 1000 m dochodzi do północnej części polany „Hutuza”, dalej drogą leśną i szlakiem turystycznym grzbietem góry Dębnak około 2500 m do skrzyżowania drogi Gumniska - Doobrków,  następnie biegnie w kierunku północnym około 100 m i dochodzi do utwardzonej drogi leśnej biegnącej w kierunku zachodnim około 500 m, następnie skręca w kierunku północno-zachodnim i dochodzi do bezimiennego potoku, nim dociera do styku z Wisłoką. Granica północno–zachodnia obwodu biegnie w dół Wisłoki, od styku z bezimiennym potokiem w Podgrodziu do przecięcia się z drogą Dębica – Wiewiórka.

Obwód nr 110
Granica północna biegnie torem kolejowym Dębica – Rzeszów od przecięcia z drogą Dębica – Brzeźnica do przecięcia się tego toru z drogą Ocieka –Ropczyce. Granica wschodnia biegnie drogą Ocieka – Ropczyce od toru kolejowego Dębica – Rzeszów do Ropczyc, a dalej drogą Ropczyce – Wielopole Skrzyńskie od Ropczyc do styku z drogą Łączki Kucharskie – Mała. Granica  południowo–wschodnia  biegnie drogą  Łączki Kucharskie – Mała, od  Łączek Kucharskich, przez Małą do styku z drogą Wielopole Skrzyńskie – Dębica. Granica zachodnia biegnie drogą Wielopole Skrzyńskie – Dębica od styku z drogą idącą do Małej do styku z drogą  Stasiówka – Nagawczyna, po czym drogą Stasiówka – Nagawczyna, przez Nagawczynę do styku z drogą Rzeszów – Dębica. Dalej granica biegnie drogą Rzeszów – Dębica do styku z drogą Dębica – Brzeźnica, a następnie drogą Dębica – Brzeźnica do przecięcia się tej drogi z torem kolejowym Rzeszów – Dębica.

Obwód nr 122
Granica północno–wschodnia obwodu biegnie drogą Machowa - Dębica od styku z granicą województwa podkarpackiego do mostu na Wisłoce. Następnie nurtem Wisłoki do ujścia bezimiennego potoku w Podgrodziu. Północno–wschodnia granica biegnie w górę bezimiennego potoku przepływającego przez  Podgrodzie, od jego ujścia do Wisłoki do drogi Machowa - Dębica, przecina ją i dalej biegnie do utwardzonej drogi leśnej i dalej w kierunku południowo-wschodnim na odcinku około 500 m. Potem biegnie w kierunku południowym na odcinku około 1000 m do skrzyżowania dróg Gumniska - Dobrków. Od skrzyżowania granica biegnie na odcinku około 2500 m drogą leśną i szlakiem  turystycznym grzbietem góry Dębnak do północnej części polany Hutuza. Z  polany Hutuza granica obwodu biegnie około 1000 m utwardzoną drogą leśną do pomnika AK na Kałużowce, po czym skręcana drogę asfaltową leśną w kierunku wschodnim i po około 1,5 km dociera do drogi Głobikowa - Braciejowa. Dalej  drogą Głobikowa – Braciejowa dochodzi do przecięcia się z granicą gminy Brzostek. Granica południowa obwodu biegnie granicą gminy Brzostek, od przecięcia się z drogą Głobikowa – Braciejowa do przecięcia się z drogą Brzostek – Pilzno. Granica zachodnia obwodu biegnie drogą Brzostek – Pilzno, od przecięcia się w miejscowości Kamienica Dolna z granicą gminy Brzostek do styku w miejscowości Pilzno z drogą Pilzno – Łęki Górne, następnie drogą przez miejscowości Łęki Dolne i Łęki Górne do przecięcia  się z granicą województwa podkarpackiego i dalej granicą województwa podkarpackiego do przecięcia się z drogą Machowa - Dębica.

Obwód nr 123
Północna granica obwodu biegnie z miejscowości Łęki Górne drogą Łęki Górne -Pilzno, od styku z granicą administracyjną województwa podkarpackiego do  styku z drogą Pilzno-Brzostek w Pilźnie. Granica wschodnia obwodu biegnie  drogą Pilzno - Brzostek, od styku z drogą Łęki Górne - Pilzno do mostu na   Wisłoce w Jaworzu Górnym. Południowa granica obwodu biegnie od mostu Wisłoką do miejsca na wysokości ok. 1  km od styku z drogą Pilzno – Brzostek, gdzie odbija w kierunku zachodnim  przecinając drogę Jaworze Górne – Jodłowa. Dalej biegnie w kierunku zachodnim do styku z granicą województwa podkarpackiego. Granica południowa i zachodnia obwodu biegnie granicą województwa podkarpackiego do styku z drogą Łęki Górne – Pilzno w Łękachh Górnych. 

Obwód nr 136
Północna granica obwodu biegnie od granicy województwa podkarpackiego w Zagórzu granicą gminy Jodłowa do drogi Jaworze Górne – Jodłowa i do styku z Wisłoką. Północno–wschodnia granica obwodu biegnie nurtem Wisłoki, od przecięcia się z drogą Jaworze Górne – Jodłowa do Skurowej. Granica  południowa biegnie ze Skurowej, drogą przez Jodłową, przysiółek Wisowa do   styku z granicą województwa podkarpackiego. Granica zachodnia i północno-zachodnia obwodu biegnie granicą województwa podkarpackiego, od styku z drogą Wisowa -Jodłowa do przecięcia się z drogą Ryglice – Jodłowa. Tu skręca na wschód i od przysiółka Działy biegnie granicą województwa podkarpackiego  przez przysiółek Ptasznik i Dzwonową do Zagórza.

Obwód nr 137
Północna granica obwodu biegnie drogą Pilzno – Brzostek, od mostu na Wisłoce w Jaworzu Górnym do przecięcia się z północną granicą gminy Brzostek. Stąd  północną granicą gminy Brzostek biegnie w kierunku wschodnim do przecięcia się z drogą Głobikowa – Głobikówka. Następnie do styku z granicą powiatu dębickiego w przysiółku Kujawy. Granica wschodnia biegnie granicą powiatu dębickiego od przysiółka Kujawy w kierunku południowym przecinając drogi Grudna Górna - Brzeziny, Brzeziny - Bączałka i Kamienica Górna - Huta  Gogołowska do styku z drogą Gogołów - Klecie. Granica południowa biegnie drogą Gogołów – Klecie od przecięcia się z granicą powiatu dębickiego do  Kleci przez Januszkowice do styku z Wisłoką. Granica południowo–zachodnia  obwodu biegnie nurtem Wisłoki, od styku z drogą Klecie – Błażkowa do przecięcia się z drogą Pilzno – Brzostek w Jaworzu Górnym.

Obwód nr 149
Północna granica obwodu biegnie granicą województwa podkarpackiego od Jodłowej do styku z drogą Jodłowa - Czermna. Dalej biegnie w kierunku  wschodnim do styku z drogą Jodłowa - Dębowa w Jodłowej. A następnie w kierunku wschodnim do Wisłoki w Skurowej. Granica wschodnia biegnie Wisłoką od Skurowej i na wysokości Kleci skręca w kierunku zachodnim do drogi  Błażkowa - Dębowa. Drogą tą dochodzi do styku z drogą Błażkowa - Brzyska i  biegnie do Brzysk. Stąd granica obwodu biegnie do styku z drogą prowadzącą  do wzgórza Liwocz i do styku z granicą województwa podkarpackiego, a następnie nią koło wzgórz Rynek, Mały Liwocz, przecinając drogę Jodłowa - Jabłonica, dalej obok wzgórza Kopaliny granica prowadzi do Jodłowej.

Obwód nr 150
Granica północno–wschodnia biegnie drogą Błażkowa – Januszkowice od styku z drogą Błażkowa – Brzyska do Wisłoki. Od Wisłoki granica biegnie drogą do przecięcia się z drogą Pilzno – Jasło w Kleciach, po czym drogą Klecie –Opacionka przez Januszkowice i Opacionkę do granicy powiatu dębickiego, a dalej tą granicą do przecięcia się z drogą Lubla – Kołaczyce w Lubli. Stąd drogą Lubla – Kołaczyce do styku z drogą łączącą Lublę z Przybówką, a dalej tą drogą do przecięcia się z torem kolejowym Rzeszów – Jasło w Przybówce. Dalej granica biegnie torem kolejowym Rzeszów –Jasło od styku z drogą idącą przez Przybówkę do przecięcia się z drogą Chrząstówka – Moderówka, a dalej drogą Chrząstówka – Moderówka od toru kolejowego Rzeszów – Jasło do styku z drogą Krosno – Jasło. Granica  południowa  biegnie drogą Krosno – Jasło od  styku z drogą Moderówka – Chrząstówka do Jasła. Granica zachodnia biegnie drogą Jasło – Pilzno od styku w Jaśle z drogą Jasło – Krosno do Kołaczyc. Dalej drogą Kołaczyce – Brzyska od Kołaczyc przez Kłodawę do Brzysk. Dalej  granica biegnie drogą Brzyska – Błażkowa od styku w Brzyskach z drogą Brzyska – Kołaczyce do styku w Błażkowej z drogą Błażkowa – Januszkowice

Janusz Grajcar

Zdjęcia (14)

Podziel się:

Oceń:


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu www.debica24.eu. Agencja Wydawnicza Agard z siedzibą w 39-200 Dębica, ul. Żeromskiego 10 jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Pozostałe