Niedziela, 16.06.2019

Poznaj standardy opieki okołoporodowej. Sprawdź, czy Twoja ciąża jest prowadzona prawidłowo!

  • 03.10.2018, 10:00
  • Materiał partnera
Poznaj standardy opieki okołoporodowej. Sprawdź, czy Twoja ciąża jest…
Decydując się na dziecko, pragniemy przede wszystkim, aby urodziło się zdrowe. Dlatego szczególnie ważna jest kontrola lekarska i prawidłowe prowadzenie ciąży. Zatem jak powinna wyglądać właściwa opieka medyczna nad ciężarną? Jakie badania powinny być wykonane? Czym różni się ciąża fizjologiczna od ciąży powikłanej? Na te istotne pytania odpowiemy w dalszej części artykułu.

Prowadzenie ciąży z pomocą lekarza czy położonej?

W tym szczególnym czasie jakim jest ciąża kwestią najważniejszą jest dobra kondycja zdrowotna matki i dziecka. Każda ciężarna powinna znać standardy opieki okołoporodowej oraz wiedzieć jakie badania i konsultacje powinien przeprowadzić każdy lekarz lub położna prowadząca ciążę. Warto tutaj wspomnieć, że od  2016 roku ciążę prowadzić może nie tylko lekarz, ale także położna. Jest to możliwe pod warunkiem, że mamy do czynienia z ciążą fizjologiczną, czyli przebiegającą prawidłowo bez jakichkolwiek patologii. Jeśli pojawiają się wspomniane patologie i mogą zagrażać zdrowiu lub życiu matki albo dziecka, mamy do czynienia z ciążą powikłaną. W takim wypadku położna musi natychmiast skierować ciężarną do lekarza specjalisty.

Przepisy o standardach opieki okołoporodowej

Zasady opieki okołoporodowej określa  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 r. w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem. Wspomniane rozporządzenie wyjaśnia, jaka powinna być opieka nad ciężarną w czasie ciąży, omawia jakie świadczenia profilaktyczne, badania diagnostyczne oraz konsultacje medyczne powinny być wykonane w poszczególnych okresach ciąży. Wszystkie wymienione tam zalecania opracowane są na podstawie rekomendacji Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Wspomniany powyżej dokument określa także standardy dotyczące najczęściej występujących patologii ciąży oraz  sposoby postępowania  w takich przypadkach. Rozporządzenie stworzono po to, aby ujednolicić schemat postępowania we wszystkich placówkach medycznych na terenie kraju. Co najważniejsze, dzięki tym zapisom każda przyszła mama oraz jej najbliżsi mogą sprawdzić, czy zastosowane wobec pacjentki oraz jej dziecka procedury, były zgodne z określonymi standardami. Innymi słowy jesteśmy w stanie samodzielnie ustalić czy opieka medyczna, badania, konsultacje były prawidłowe i czy otrzymaliśmy wszystko, co gwarantuje nam prawo.

Niewłaściwa opieka medyczna a prawo do odszkodowania

Każdy człowiek ma prawo do prawidłowej opieki medycznej. Jednakże w okresie ciąży jest to szczególnie ważne, aby stan zdrowia dziecka oraz przyszłej mamy był pod odpowiednim nadzorem specjalisty. Nie zawsze niestety standardy opieki okołoporodowej są zachowane, co  prowadzi do niepożądanych następstw i konsekwencji zdrowotnych, zarówno u dziecka jak i u matki. W przypadku, gdy wynika to z błędu lekarskiego mamy prawo do odszkodowania i  zadośćuczynienia. W grę wchodzą tutaj już kwestie prawne, dlatego warto poszukać stosownej pomocy. Właściwa analiza dokumentacji medycznej i sformułowanie wniosku odszkodowawczego jest niezwykle istotne przy dochodzeniu roszczeń. Wsparcie w  sprawach tego typu świadczy Ośrodek Pomocy Poszkodowanym, który specjalizuje się w dochodzeniu odszkodowania za błąd lekarza. Najwyższej klasy specjaliści to gwarancja właściwej reprezentacji prawnej na każdym etapie prowadzenia sprawy. Poszkodowany pacjent nie musi samodzielnie dochodzić swoich praw. Profesjonalne wsparcie bywa nieocenione i gwarantuje uzyskanie świadczeń na najwyższym poziomie.

Materiał partnera
Podziel się: