Pożyczki rodzinne – wady i zalety

  • 30.05.2019, 09:00
  • Grupa Tipmedia
Pożyczki rodzinne – wady i zalety
Pożyczka od rodziny to jeden ze sposobów na pożyczenie pieniędzy bez formalności. Dlatego zwykle korzystają z niej osoby, które z różnych względów nie mogą lub nie chcą wziąć kredytu w banku. Pożyczki rodzinne mają wiele plusów, jednak czasami mogą być też źródłem problemów. Poniżej przedstawiamy wszystkie zalety i wady pożyczania pieniędzy w rodzinie, o których warto wiedzieć zanim podejmie się decyzję o skorzystaniu z takiej pożyczki.

Korzyści pożyczenia pieniędzy od rodziny

Potrzebując dodatkowej gotówki, można dzisiaj skorzystać z wielu rozwiązań np. kredytu w banku, limitu w rachunku, karty kredytowej czy pożyczki pozabankowej. Można także o wsparcie finansowe poprosić swoich bliskich np. rodziców, rodzeństwo lub wujostwo. Takie rodzinne pożyczki okazują się często dużo bardziej korzystną opcją niż pożyczki zaciągnięte w instytucji finansowej. Oto najważniejsze ich zalety:

  • niski lub zerowy koszt – rodzina bardzo rzadko pożycza „na procent”, a jeśli już, to stosuje minimalne oprocentowanie pożyczki
  • minimum formalności – o pożyczkę rodzinną nie trzeba wnioskować na piśmie, nie trzeba też zazwyczaj przedkładać żadnych dokumentów, jedyne formalności sprowadzają się do ewentualnego podpisania umowy pożyczki oraz zgłoszenia pożyczki do urzędu skarbowego
  • elastyczność w kwestii terminu spłaty pożyczki – strony mogą dowolnie określić termin i sposób spłaty pożyczki np. rozbić spłatę na raty kwartalne, a nie jak w banku, raty miesięczne
  • zwykle większa pobłażliwość pożyczkodawcy w przypadku opóźnienia w spłacie pożyczki – nie jest to regułą, jednak rodzina jest skłonna zwykle dość długo czekać na zwrot pożyczki zanim skieruje sprawę do windykacji lub do sądu.

To najważniejsze korzyści płynące z pożyczenia pieniędzy od członków rodziny. Niestety pożyczki rodzinne mają także i swoje ciemne strony.

Wady i pułapki pożyczek zaciąganych od rodziny

Choć pożyczki rodzinne wydają się bardzo korzystnym rozwiązaniem, w praktyce korzystanie z nich wcale nie jest takie proste. Do najważniejszych minusów pożyczania w rodzinie zalicza się:

  • trudność w uzyskaniu odpowiedniej kwoty pożyczki – niestety najłatwiej od rodziny pożyczyć niewielką sumę pieniędzy, zwykle do kilku tysięcy złotych;
  • konieczność zgłoszenia pożyczki do urzędu skarbowego, jeśli przekracza ona kwotę 9. 637, 00 zł i pochodzi od członków najbliższej rodziny lub 5000 zł od członków dalszej rodziny
  • konieczność zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych, jeśli pożyczka jest zaciągnięta u dalszej rodziny i przekracza określone limity lub nie spełnia innych wymogów formalnych określonych przez ustawodawcę
  • ryzyko konfliktów rodzinnych w przypadku trudności ze spłatą pożyczki – z reguły takie sytuacje trwale psują relacje rodzinne.

Paradoksalnie największym problemem, jaki generują pożyczki rodzinne, jest wysokie ryzyko zaburzenia relacji z bliskimi. Dla pożyczkodawcy niezwykle krępująca jest odmowa udzielenia pożyczki rodzinie, a w przypadku jej udzielenia późniejsze upominanie się o jej zwrot. Działa to również w druga stronę – wiele osób wstydzi się poprosić rodzinę o pieniądze, a potem nie wie jak wytłumaczyć się z braku możliwości terminowego zwrotu pożyczki.

Czy warto skorzystać z pożyczki od rodziny? Z pewnością tak, ale pod warunkiem, że jesteśmy pewni, że wywiążemy się z terminowej spłaty zobowiązania. W przeciwnym wypadku lepiej nie ryzykować pogorszenia relacji w rodzinie i po pożyczkę udać się np. do firmy pożyczkowej Finbo.

Grupa Tipmedia
--- Artykuł sponsorowany ---
Podziel się: