Niedziela, 16.06.2019

Jakie uprawnienia daje cudzoziemcom Karta Polaka? Sprawdź, czy spełniasz wszystkie warunki, żeby się się o nią ubiegać

  • 21.05.2018, 11:00
  • Grupa Tipmedia
Jakie uprawnienia daje cudzoziemcom Karta Polaka? Sprawdź, czy spełniasz…
Dłuższy pobyt w obcym kraju prędzej czy później skutkuje poszukiwaniem pracy, a w przypadku młodych osób, szkoły lub uczelni. Żeby edukacja i praca były legalne, niezbędne jest posiadanie przez cudzoziemca Karty Polaka. Ten dokument niesie ze sobą wiele przywilejów, z których wiele osób nie zdaje sobie sprawy. Wyjaśniamy, jakie uprawnienia przysługują obcokrajowcom, dysponującym Kartą Polaka.

Karta Polaka to ważny dokument, przydatny w różnych okolicznościach. Co może jej posiadacz?

Życie w Polsce może być dla obcokrajowca dużo łatwiejsze, jeśli potwierdzona zostanie jego przynależność do narodu polskiego. Karta Polaka poświadcza, że dana osoba jest mocno związana z naszym krajem, zna język co najmniej w stopniu podstawowym oraz szanuje polskie tradycje. Takie poświadczenie nie jest jednak tożsame z otrzymaniem polskiego obywatelstwa. Mimo to daje wiele uprawnień, które znacznie ułatwiają codzienne funkcjonowanie i rozwój. Najważniejszym udogodnieniem, jakie zapewnia Karta Polaka, jest możliwość podjęcia legalnej pracy, do której nie jest niezbędne posiadanie zezwolenia. Dokument zapewnia dostęp do bezpłatnej edukacji na wszystkich poziomach, od podstawowego aż po wyższy. Mając Kartę Polaka można otrzymać stypendium, a w przypadku trudności z nauką, korzystać ze wsparcia nauczycieli, wyspecjalizowanych w zakresie edukacji cudzoziemców. W razie nagłej potrzeby, również opieka zdrowotna  jest darmowa. Karta Polaka niesie ze sobą jeszcze więcej korzyści, a wśród nich znajdują się: bezpłatna pomoc konsula, ulgi na przejazdy koleją czy uzyskanie wizy krajowej.

Uwaga! Karta Polaka nie przysługuje każdemu obcokrajowcowi. Kto może ją uzyskać?

Wydanie dokumentu, jakim jest Karta Polaka, przysługuje obywatelom państw dawnego ZSRR, w tym m. in. Ukrainy, Rosji, Litwy, Łotwy, Kazachstanu i Białorusi. O Kartę Polaka można się starać, pod warunkiem operowania językiem polskim na poziomie minimum podstawowym. Ważnym wymogiem jest złożenie deklaracji na piśmie, w której zadeklaruje się swoją przynależność do narodu. Należy także dowieść, że nasz rodzic, dziadek lub pradziadkowie mieli polską narodowość lub my sami od co najmniej 3 lat aktywnie działamy na rzecz polskiej mniejszości albo kultury. Karta Polaka nie zostanie przyznana obcokrajowcowi, który repatriował się lub został repatriowany z terytorium Polski. Chociaż może się wydawać, że ubieganie się o Kartę Polaka jest skomplikowane, zapewniamy, iż jest inaczej. Istnieją specjalne organizacje, które pomagają cudzoziemcom odnaleźć się w obcym kraju oraz uzyskać przydatne dokumenty. Taką pomoc można otrzymać np. w Warszawie czy we Wrocławiu, w siedzibie firmy Visa and Work. Konsultanci oferują spotkania osobiste i porady telefoniczne oraz e-mailowe. Jeśli chcesz uzyskać Kartę Polaka i nie wiesz, jak to zrobić, skorzystaj z pomocy profesjonalistów.

Grupa Tipmedia
Podziel się: