Problemy w zarządzaniu kadrami

  • 21.11.2019, 16:00
  • Grupa Tipmedia
Problemy w zarządzaniu kadrami
Pracownicy są najcenniejszym zasobem każdej organizacji. Wiedzą o tym doskonale menedżerowie i kierownicy w dużych firmach. Jednocześnie codzienność pokazuje, że zarządzanie zespołem bardzo różnych osób nie jest łatwe.

Dlaczego należy korygować błędy w zarządzaniu zasobami ludzkimi?

Kadry to podstawa działania każdej firmy. Nieważne czy jest to mały bar gastronomiczny, który zatrudnia kilka osób czy ogromna korporacja, w której pracuje kilkaset osób. Jeśli przedsiębiorstwo nie osiąga dobrych wyników to zawsze przynajmniej w części wina leży w złym zarządzaniu zasobami ludzkimi. Teoretycznie wszyscy o tym wiedzą, jednak w praktyce bardzo często trudno jest zdiagnozować gdzie leży problem. Tutaj bardzo przydają się działania podmiotów z branży consulting hr. Gdy poprawimy efektywność pracy zespołu zwykle w krótkim czasie idą za tym także wyniki finansowe i zmiany wizerunkowe.

Najczęstsze problemy występujące w zarządzaniu zasobami ludzkimi

Problemy bardzo często mają swoje źródło na etapie rekrutacji, czyli w chwili, gdy danego pracownika jeszcze nie ma w firmie. Jest niezmiernie ważne, aby umieć właściwie określić potrzeby kadrowe oraz  dobierać odpowiednich ludzi. Gdy w firmie pojawia się nowy pracownik następuje równie ważny etap, jakim jest jego wdrożenie do pracy i przeszkolenie. Tutaj także potrzeba mądrych i przemyślanych działań, bo nawyki utworzone w tym czasie później trudno jest wykorzenić. Gdy nowego pracownika uda się już trochę poznać warto zastanowić się, czy został on przydzielony do właściwego stanowiska. Bardzo często okazuje się, że dana osoba ma predyspozycje do innej pracy niż pierwotnie wskazana. Nie należy się, więc bać przesuwać pracowników pomiędzy stanowiskami.
W toku zarządzania zasobami ludzkimi powstają także inne typowe błędy. Wielu pracowników czuje się niedocenianych albo gorzej traktowanych od innych. Rzeczą naturalną jest, że w zespołach pracowniczych powstają konflikty a dobry kierownik powinien umieć je zażegnać albo rozwiązać. System oceniania i awansowania w firmie zawsze powinien być przejrzysty.

Czy warto sięgnąć po pomoc zewnętrzną?

Gdy wprowadzane działania naprawcze nie przynoszą rezultatów warto sięgnąć po pomoc zewnętrzną w postaci consulting hr. Są to wyspecjalizowane firmy, które pomagają zdiagnozować problemy, określić mocne i słabe strony w organizacji i wdrożyć plan, który podniesie efektywność pracy zespołu. Celem skorzystania z usług zewnętrznych consulting hr jest także podniesienie motywacji wśród pracowników i wprowadzenie przejrzystych kryteriów ocen. Dzięki tej procedurze można także dowiedzieć się, które kompetencje pracownicze warto rozwijać. Ponadto można uzyskać cenne wskazówki na temat produktywności i dobrego zarządzania w czasie. W sytuacji, gdy okazuje, że z niektórymi pracownikami organizacja musi się rozstać consulting hr oferują także działania na zasadzie outplacement, czyli pomoc, doradztwo przy szybkim znalezienie nowej posady.

Jak widać istnieje, co najmniej kilka sposobów na to by poradzić sobie z problemami w zakresie zarządzania kadrami. Aby przyspieszyć ten proces warto korzystać z pomocy wyspecjalizowanych firm zewnętrznych.

Więcej informacji można znaleźć na https://grupaprogres.pl/szkolenia/

Grupa Tipmedia
--- Artykuł sponsorowany ---
Podziel się: